Maak je keuze uit deze workshops

Kies uit 5 verschillende workshops rond thema’s die passen bij elke fase in de ontwikkeling van een coöperatie:

 • Inspireren/prestarten
 • Starten
 • Groeien
 • Versterken
 • Verruimen

Detail

Workshop 1 - Hoe kan ondernemerschap van burgers de samenleving veranderen? En welke rol kunnen lokale overheden daarin spelen? (inspiratie/prestart)

Mobiliteit, energie, zorg, huisvesting, lokale handelskernen, polyvalente ontmoetingsruimten, …
Lokale overheden trachten al deze noden in te vullen voor de inwoners van hun stad, gemeente of dorp. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend.
Coöperaties ontstaan daar waar markt en staat tekortschieten.

 • Hoe kunnen lokale overheden dit ondernemerschap ondersteunen?
 • Welke interventies moet je vermijden? …

Trees Vandenbulcke, adviseur coöperatief ondernemen bij Cera, en Bart Palmaers, stafmedewerker economie bij VVSG, illustreren aan de hand van bestaande cases van coöperaties hoe lokale overheden coöperatief ondernemen kunnen ondersteunen.

 

Workshop 2 - Coöperaties, missie-gedreven ondernemingen. Hoe bouw je zelf je Theory of Change op? (starten)

Wanneer een organisatie missiegedreven wil werken, is het niet voldoende om output te genereren en te meten. Bovendien werken we in een maatschappij die zeer snel verandert, en informeren outputcijfers ons onvoldoende over of we op de juiste koers zitten. Het is dan interessanter en zinvoller om te kijken naar (tussentijdse) resultaten en stil te staan bij en hoe deze bijdragen tot het realiseren van een bepaalde gewenste impact. 

In deze workshop lichten we toe wat impactgericht werken is, hoe een Theory of Change daarbij kan helpen en je leert er je eigen Theory of Change opstellen. 

 

Nele Smets is gedelegeerd bestuurder van de coöperatie Tweeperenboom, een organisatie die complexe verandertrajecten ontwerpt en begeleidt in tal van organisatie- en transitievraagstukken. Nele heeft jarenlange ervaring als agile en impact coach, en als doorbraakarchitect. Ze volgde recent het postgraduaat coöperatief ondernemen aan de KU Leuven.

 

Workshop 3 - Innovatie zit in mijn DNA (groeien)

‘Niets is voor eeuwig en alles kan beter’. Innovaties kunnen diensten, producten en processen beter maken. Maar waarom innoveer je en hoe begin je er aan?
In deze workshop onderzoeken we jouw drijfveren en mogelijkheden. Vanuit haar werkervaring illustreert de lesgever hoe innovatie voor iedereen en voor elke sector weggelegd is.
Misschien stap je naar huis met een nieuw idee?

Karen Hiergens is community en communicatie manager van de Sociale InnovatieFabriek, de netwerkorganisatie die sociale innovatie en sociaal ondernemerschap promoot en begeleidt. Ze heeft een professionele achtergrond in de non-profit en een onderzoekende en ondernemende neus voor maatschappelijke verbetering.


Workshop 4 - De betrokkenheid van je vennoten verhogen: hoe doe je dat? (versterken)

Ledenbetrokkenheid is ontzettend belangrijk voor coöperaties: het zorgt ervoor dat de leden (vennoten, coöperanten, aandeelhouders) zaken doen (werken, leveren of aankopen) met de coöperatie, investeren in de coöperatie en zeggenschap uitoefenen. Het kan er zelfs toe leiden dat vennoten extra inspanningen leveren.

 • Maar hoe zorg je als bestuurder en/of manager ervoor dat leden betrokken zijn?
 • Wat leren we uit recent onderzoek bij coöperaties uit diverse sectoren om aan de slag te gaan met ledenbetrokkenheid in jouw coöperatie?

Thomas Bauwens, postdoctoraat onderzoeker aan het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit van Utrecht, stelde in zijn onderzoek naar de motivaties om lid te worden van Vlaamse REScoops (burgercoöperaties voor hernieuwbare energie) vast dat de heterogeniteit van de leden grote gevolgen heeft voor de ledenbetrokkenheid.
Eewoud Lievens, doctoraatstudent aan de afdeling ‘bio-economie’ van de KU Leuven, kwam in zijn onderzoek naar de rol van producentenorganisaties in de fruitsector – een soort van ondernemingencoöperaties – tot interessante vaststellingen over ledentevredenheid en -betrokkenheid.
Hannes Hollebecq, adviseert vanuit de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera coöperaties rond ledenbetrokkenheid.
Margot Vingerhoedt, onderzocht in haar proefschrift bij Ecopower, waar ze verantwoordelijk is voor de communicatie, hoe je zeker ook in je (leden)communicatie kunt en moet werken aan ledenbetrokkenheid. We krijgen van haar concrete tips.

Workshop 5 - Wat betekent het nieuw wetboek vennootschappen voor jouw coöperatie? (verruimen)

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019 en is vanaf 1 januari 2020 ook op jouw coöperatie van toepassing.

 • Welke impact heeft dit nieuwe wetboek nu op je dagelijkse werking? En op de werking van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering?
 • Twijfel je eraan of je wel een coöperatie kan blijven?
 • Wat moet je nu precies doen tegen uiterlijk 1 januari 2024? We geven je een hands-on handleiding waar je onmiddellijk mee aan de slag kan.

Lieve Jacobs is adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera. Als juriste kent zij de coöperatieve vennootschapsvorm door en door. Ze is medeauteur van het doeboek ‘Vzw, stichting, ivzw, en coöperatie. GPS 2019: het nieuwe WVV met aangepaste modellen’ (Die Keure, 2019).