Maak je keuze uit deze workshops

Kies uit 5 verschillende workshops rond thema’s die passen bij elke fase in de ontwikkeling van een coöperatie:

 • Inspireren/prestarten
 • Starten
 • Groeien
 • Versterken
 • Verruimen

Detail

Workshop 11 - Wat kan het coöperatieve model betekenen in ontwikkelingssamenwerking, opgezet door ngo’s en/of burgers (4de pijler)? (inspiratie/prestart)

Heel wat ngo’s en burgers met eigen projecten zetten zich in voor mensen in het Zuiden.

 • Wat als het niet evident is om het project vanop afstand te runnen en je meer eigenaarschap wil creëren bij de mensen zelf?
 • Wat als een vrijwilligerspoule na jaren engagement wil stoppen en het project lokaal wil verankeren?
 • Wat als het moeilijk is om ‘funding’ te vinden in België en je een lokale ondernemersactiviteit wil opzetten om inkomsten te genereren?

Coöperatief ondernemen is een meerwaarde in ontwikkelingssamenwerking: het biedt mensen de mogelijkheid om aan zelfhulp te doen door samen te ondernemen. Niet toevallig is maar liefst 75% van de Fair Trade producten afkomstig van boerencoöperaties.

Trees Vandenbulcke, adviseur coöperatief ondernemen bij Cera, biedt inzicht in hoe coöperaties, als mensgerichte bedrijven, heel wat troeven in handen hebben om economische en sociale meerwaarde te creëren.

 

Workshop 12 - Ik ga ondernemen. Maar welke rechtsvorm moet ik in godsnaam kiezen: ‘to coop or to vzw’? (starten)

Kies ik voor een vzw? Of voor een coöperatieve vennootschap? 
Vele – sociale – ondernemers stonden in het verleden voor de lastige keuze tussen een vzw, een cvba, al dat niet met sociaal oogmerk (vso).Het gewijzigde ondernemingsrecht (1 november 2018) en het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen (WVV, 1 mei 2019) maken die keuze voor (sociale) ondernemers niet gemakkelijker. Plots is de vzw ook een onderneming en zijn winstgevende activiteiten toegelaten. En volgens sommigen komt de coöperatieve vennootschap (cv) dan weer in het vaarwater van de verenigingen en de stichtingen. Bovendien kun je die cv dan nog eens laten erkennen als ‘sociale onderneming’.

Geraak er maar eens wijs uit … Gelukkig hebben wij twee experten die je in deze sessie op weg helpen om een beslissing te kunnen nemen in deze afweging: ‘to coop or to vzw’?

Marleen Denef  is doctor in de rechten en professor aan de KU Leuven campus Brussel. Tevens is zij bestuurder van het Europees netwerk ESELA, legal network for social impact, auteur van meerdere gespecialiseerde publicaties over sociale ondernemingen en expert in multidisciplinaire projecten of beleidsadvies. Zij is advocaat bij de werkerscoöperatie 'impact advocaten': zij adviseren sociale ondernemingen en mensen die impact willen realiseren. 
Lieve Jacobs is adviseur coöperatief ondernemen bij Cera. Als juriste kent zij de coöperatieve vennootschapsvorm en de vroegere ‘vennootschap met sociaal’ oogmerk door en door. Ze is medeauteur van het ‘Praktijkboek: de vennootschap met sociaal oogmerk.’ (Wolters Kluwer, 2016). Marleen en Lieve zijn ook auteur van ‘Vzw, stichting, ivzw, en coöperatie. GPS 2019: het nieuwe WVV met aangepaste modellen’ (die Keure, 2019).

 

Workshop 13 - De impact van georganiseerde besluitvorming (groeien)

Coöperatieve ondernemingen zijn onder meer gebaseerd op het principe ’één lid, één stem’.
Desalniettemin wordt deze vorm van democratische besluitvorming op de meest uiteenlopende manieren ingevuld bij coöperaties, gaande van één keer stemmen per jaar op de algemene vergadering tot het organiseren van intensieve praatcafés en sectiebijeenkomsten. Afhankelijk van de grootte, de heterogeniteit van de ledenbasis en de aard van de coöperatie, worden deze besluitvormingsprocessen anders georganiseerd en hebben deze een andere impact op de kwaliteit van de besluitvorming, het onderling vertrouwen van de leden, de betrokkenheid van leden en de missie van de coöperatie.

Wij maken je wegwijs in het gamma van mogelijkheden en geven suggesties tot verbeterde besluitvorming.

Prof. Dr. Frédéric Dufays is postdoctoraal onderzoeker aan KU Leuven en coördineert het Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen. Adrien Billiet is doctoraatskandidaat aan het Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen (KCO), een onderzoeks- en leercentrum van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven in nauwe samenwerking met Cera en Boerenbond. Het KCO heeft twee grote doelstellingen: het stroomlijnen en verder uitbouwen van onderzoek over coöperatief ondernemen en de inbedding van coöperatief ondernemen in de studieprogramma’s.

 

Workshop 14 - Van participatief ondernemen tot ondernemingen waarvan de mensen die er werken de aandeelhouders zijn: hoe kan dat werken? (versterken)

Participatief ondernemen, het betrekken van je medewerkers, werpt zijn vruchten af: van meer geëngageerde tot zelfs productievere en vooral ook gelukkigere medewerkers.
Participatief ondernemen kan evenwel in allerlei maten en gewichten.
Geert Janssens, hoofdeconoom bij Etion, maakt je er wegwijs in.
Ondernemingen waarvan de medewerkers de aandeelhouders zijn, noemen we ‘werkerscoöperaties’. In tegenstelling tot bijv. in Frankrijk of in de Verenigde staten is dit in Vlaanderen nog steeds een relatief ongekend ondernemingsmodel. Maar de interesse en vraag ernaar stijgen. De afgelopen jaren heeft Cera verschillende werkerscoöperaties begeleid in allerlei sectoren.
Of het nu gaat om:

 • zelfstandige ondernemers die zich verenigen in een coöperatie,
 • een bewuste keuze voor mede-eigenaarschap door de medewerkers of
 • bedrijfsoverdracht aan de medewerkers, de vraag blijft: hoe maak je van een dergelijke gezamenlijke onderneming een succes? Wat zijn de aandachtspunten? Op deze vragen gaat Hannes Hollebecq in.

Geert Janssens is hoofdeconoom en expert ‘participatief ondernemen’ bij ETION, forum voor geëngageerd ondernemen. Hij volgt de internationale literatuur en ontwikkelingen op het vlak van participatief ondernemen al meer dan tien jaren op de voet.
Hannes Hollebecq is adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera. Hij begeleidde al verschillende werkerscoöperaties. In 2019 werkte hij ook aan een proefschrift over dit type van coöperatieve onderneming: ‘Impact en succesfactoren van werkers- en ondernemingencoöperaties’ binnen het Postgraduaat in het Coöperatief ondernemen en management. Faculty of Economics and Business, KU Leuven. Geert en Hannes schreven samen de inspiratienota ‘Coöperatief ondernemen. De kracht van mede-eigenaarschap.’ (ETION, 2019).

 

Workshop 15 - Aan de slag met gedeeld leiderschap in je coöperatie (verruimen)

Van het oude naar het nieuwe leidinggeven, dat is het thema waar onderzoeker, spreker, begeleider, docent en auteur Koen Marichal door gebeten is.
Meer dan vroeger vraagt leidinggeven aan teams en organisaties adaptief vermogen en dus ook identiteitswerk. 

 • Wie ben ik als leider?
 • Hoe pas ik mij aan aan de context?

Vanuit die vragen slalomt Koen voorbij de eenvoudige recepten en versterkt hij het zelfsturende vermogen van de leidinggevende. Hij brengt ter inspiratie zijn 19 inzichten in leiderschap mee.

Koen Marichal is oprichter en bezieler van het Expertisecentrum Leiderschap van Antwerp Management School. Dit expertisecentrum pioniert sinds 2011 authentiek in gedeeld leiderschap van leiders, teams en organisaties. Als auteur, onderzoeker, spreker, adviseur en lesgever draagt hij bij tot een eigentijdse invulling en ontwikkeling van leiderschap in organisaties en samenleving. De rode draad: de nood aan leiderschapsvernieuwing.