Wanneer kun je intekenen?

De inschrijvingsperiode loopt vanaf 11 juni 2018 tot en met 30 mei 2019, behoudens vervroegde afsluiting.
Na afsluiting van de uitgifte maakt Cera het resultaat van de aanbieding bekend op haar website.

Hoe intekenen?

Wil je ook de vruchten plukken van onze coöperatie?

Glass.Mapper.Sc.Fields.Image?.Alt

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de voorafgaande lezing van het volledige prospectus, vervolledigd met de aanvulling daarbij, dat meer gedetailleerde informatie bevat dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus.
Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten ... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, vervolledigd met de aanvulling daarbij, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340).

Lees vooraf

Goed om te weten

Belangrijkste risico's

Prospectus en nuttige info

FAQ uitgifte E-aandelen

Klachten