Waarom deze emissie?

Cera wil een groot draagvlak. Een uitgifte van nieuwe coöperatieve aandelen zorgt voor een instroom van nieuwe vennoten en beoogt een verjonging van de vennotenbasis van Cera.
Dit is belangrijk voor de dynamiek van Cera en de goede werking van haar inspraakstructuren.