Aandelenkapitaal en financiële resultaten

Verdeling van het aandelenkapitaal van Cera

 

 B-aandelen

(6,20 euro/ aandeel)

 

 C-aandelen

(24,79 euro/ aandeel

 D-aandelen
(18,59 euro/ aandeel)
E-aandelen
(50 euro/ aandeel) 
Totaal
 
Nominaal kapitaal (in euro)
op 31.12.2018
 53.650.534   54.538.000  73.013.508   426.037.500   607.239.542

Financiële resultaten

De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep en zijn derhalve in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren.
De te bestemmen winst over het boekjaar 2018 bedroeg 121,3 miljoen euro. Dit is het saldo van 154,8 miljoen euro opbrengsten en 33,5 miljoen euro kosten. Over het boekjaar 2017 bedroeg de te bestemmen winst 100,4 miljoen euro. Over het boekjaar 2016 bedroeg de te bestemmen winst van Cera 376,5 miljoen euro. Dit resultaat was voornamelijk het gevolg van de terugname (385,1 miljoen euro) van een belangrijk deel van de waardeverminderingen, die eind 2008 aangelegd werden naar aanleiding van de financiële crisis. Zonder deze terugname zou Cera het boekjaar 2016 afgesloten hebben met een negatief resultaat van 8,7 miljoen euro.