Wat doet Cera met het opgehaalde geld?

In het kader van een voortdurende vernieuwing van haar vennotenbestand kan Cera de middelen, voortkomend uit deze uitgifte, gebruiken om het scheidingsaandeel van uittredende vennoten te betalen en ze aanwenden voor andere algemene vennootschapsbehoeften met inbegrip van de betaling van de gebruikelijke werkings- en financieringskosten en/of van dividenden.

Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor de opbouw van liquide activa of geldbeleggingen.

Hoewel daartoe op datum van het prospectus geen concrete beslissing voorligt, kunnen de middelen in voorkomend geval ook worden aangewend om bijkomende aandelen KBC Groep en/of KBC Ancora te kopen of om op enigerlei andere wijze aan te wenden.