Zo kun je intekenen

Waarop teken je in?

Intekenen doe je op een of meerdere E-aandelen (vanaf 50 euro) 
met een globaal statutair maximum van 100 E-aandelen (of 5000 euro). 

Het is mogelijk om meermaals in te tekenen, ook binnen eenzelfde uitgifteperiode. 
  • De nominale waarde per aandeel is 50 euro.
  • Je betaalt geen instap- en uitstapkosten.

 

Waar intekenen?

Alle intekeningen verlopen via de loketten van KBC, KBC Brussels of CBC, via KBC Live (bankkantoor op afstand) of via de online toepassingen van KBC, KBC Brussels of CBC.*

Maak je keuze :

Intekenen verloopt via deze banken. Je hoeft echter geen klant te zijn of te worden!

* Bij intekening via KBC Live of online verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden en stemt de kandidaat-intekenaar er eveneens mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan papier kan verstrekt worden.

Opbrengst van E-aandelen

Als Cera-vennoot heb je het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

Lees vooraf

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in effecten te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het prospectus ook raadplegen op de website  of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.