Goed om te weten

Waarom deze emissie?

Een uitgifte van nieuwe coöperatieve aandelen zorgt voor een instroom van nieuwe vennoten.

Opgehaalde middelen

Wat gaat Cera doen met de opgehaalde middelen van deze emissie?

Coins

Opbrengst van E-aandelen

Als Cera-vennoot heb je het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

 

Financiële resultaten

Aandelenkapitaal en financiële resultaten.

Prospectus en andere info

Je vindt hier het prospectus, de jaarverslagen, statuten, infofiche, ...

Wil je ook de vruchten plukken van onze coöperatie?

Glass.Mapper.Sc.Fields.Image?.Alt

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de voorafgaande lezing van het volledige prospectus, vervolledigd met de aanvulling daarbij, dat meer gedetailleerde informatie bevat dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus.
Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten ... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, vervolledigd met de aanvulling daarbij, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340).