Belangrijkste risico's

Investeren in aandelen houdt risico’s in.
Als intekenaar loopt u het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees in dat verband vooraf het volledige prospectus, vervolledigd met de aanvulling daarbij, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren.
Zo bestaan de inkomsten van Cera nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep en zijn zij derhalve afhankelijk van externe factoren. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera.
Daarnaast is Cera onderhevig aan het marktrisico met betrekking tot haar activa en schulden en is zij indirect blootgesteld aan de risico’s van toepassing op KBC Groep.