Uittreden

Uittreding

De wet en de statuten van Cera maken een onderscheid tussen vrijwillige uittredingen en uittredingen van rechtswege:

 

  • Uittredingen van rechtswege zijn uittredingen door onbekwaamheidsverklaring, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding of overlijden (zie artikel drie van de statuten van Cera). Uittredingen van rechtswege worden onmiddellijk uitgevoerd.
  • Alle uittredingen om een andere reden dan wat hierboven staat, zijn vrijwillige uittredingen. Vrijwillige uittredingen zijn enkel mogelijk tijdens de eerste helft van het boekjaar, dus van 1 januari tot 30 juni.

Van 1 januari tot 30 juni

Vennoten die vrijwillig wensen uit te treden, moeten in de eerste helft van het boekjaar hun verzoek indienen bij een bankkantoor van KBC, KBC Brussels of CBC.

Begin juli worden de ingediende verzoeken behandeld*.


Van 1 juli tot 31 december

Overeenkomstig de wet en de statuten van Cera is het niet mogelijk om in de tweede helft van het boekjaar een verzoek tot uittreden in te dienen.

Op welk bedrag heeft de uittredende vennoot recht?


*De statuten van Cera voorzien dat de statutaire zaakvoerder van Cera de mogelijkheid heeft om het aantal vrijwillige uittredingen te beperken. Om de gelijke behandeling van de vennoten te garanderen en/of om de stabiliteit van de vennootschap te garanderen, kan Cera de vrijwillige uittredingen immers beperken tot 10% van het kapitaal of van het totaal aantal vennoten. Uittredingen kunnen niet geweigerd worden omwille van speculatieve of arbitraire redenen.

Heb je nog vragen over het uittreden met Cera-aandelen?