Algemene Vergadering 2019

Algemene Vergadering Cera 2019
08 juni 2019
Over Cera

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Vergadering van Cera CVBA op zaterdag 8 juni 2019 in de Brabanthal in Leuven (Haasrode).

Waar: Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven

De agenda:

 1. Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31.12.2018
 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2018
 3. Vraagstelling
 4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31.12.2018, met inbegrip
  van de bestemming van het resultaat
 5. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutair zaakvoerder
 6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
 7. Voorstel tot herbenoeming en vaststelling van de bezoldiging van de commissaris
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (KPMG), met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar. KPMG duidt hiervoor de heer Olivier Macq aan als haar vaste vertegenwoordiger. De
  jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris bedraagt 73.500 euro excl. btw. De erelonen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex.
 8. Voorstel tot schrapping van (de artikelen 1 en 2 van) het intern reglement ter vereenvoudiging van de oproepings- en deelnemingsformaliteiten voor de Algemene Vergadering
 9. Varia

Inschrijven

De inschrijvingen voor de Algemene Vergadering van Cera zijn afgesloten. Indien u nog aanwezig wilt zijn,  kom dan om 14.00 uur naar de vergadering en ga naar een helpdesk.

Volmachtformulier

 • Indien je volmachtdrager bent voor een andere Cera-vennoot moet het volmachtformulier ingevuld en ondertekend zijn door de volmachtgever. Je duidt in het online inschrijvingsformulier aan dat je volmachtdrager bent. Het volmachtformulier neem je mee naar de vergadering ter controle. Je kunt slechts volmachtdrager zijn voor één andere Cera-vennoot. Download het volmachtformulier / Laden Sie das Vollmachtformular
 • Je ontvangt jouw inschrijvingsbewijs binnen10 werkdagen per post. Breng dit mee naar de vergadering. Heb je het bewijs toch niet ontvangen, kom dan om 14.00 uur naar de vergadering en ga naar een helpdesk.  

Documenten