Zilver aan zet

Terug naar overzicht

Domein: Zorg in de samenleving

Subthema: Zorg, begeleidings- en ondersteuningsconcepten in de ouderenzorg

Kwetsbare ouderen hebben ook heel wat talenten en interesses. Zilver aan zet mikt als project specifiek op de sterktes van kwetsbare ouderen, ondanks het feit dat ze op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak beperkingen ervaren. Cera koos daarom acht lokale projecten uit Vlaanderen en Brussel die tussen 2016 en 2019 inzetten op een positieve gezondheid, veerkracht en levenskwaliteit. LUCAS KU Leuven staat in voor een wetenschappelijke coaching en een professionele begeleiding. Cera zal de waardevolle inzichten zo breed mogelijk proberen te verspreiden, ter inspiratie van andere organisaties.
Nationaal Project

Looptijd: 01/09/2016 - 01/09/2020

zilver aan zet projectbeeld

Partner

KU LEUVEN LUCAS, KAPUCIJNENVOER 39 5310, 3000 LEUVEN

Tel: 016 33 69 10

Contactpersoon

Stéphanie De Smet

Kom meer te weten over dit project in de Zilver aan Zet-krant.

 

Dit zijn de acht projecten van Zilver aan Zet:

  • Oud, niet out!: dit is een samenwerking tussen WZC Sint Vincentius en vzw Den Achtkanter in Kortrijk. Dit project richt zich tot ouderen met een beperking, die een ingrijpende ondersteuningsnood ervaren (ten gevolge van dementie of fysieke aftakeling) en hun mantelzorgers. Beide organisaties denken samen na over gepaste ondersteuning en hulpmiddelen en over kwaliteitsvol wonen en leven. Hierbij richten ze zich op de mogelijkheden en sterktes van de mensen ondanks de beperkingen door het ouder worden.
  • Een ander project is afkomstig van Open Kring vzw: Over de Zulle. Iedereen welkom voor een klapke! dat drie thuiszorgondersteunende initiatieven omvat: Inloophuis De Loods, Belpunt ’t Klapke en Samen Tafelen. Vrijwilligers geven er het beste van zichzelf voor ouderen van Ardooie en Koolskamp met een beperkt sociaal netwerk. Ze faciliteren sociaal contact en mikken op een hogere levenskwaliteit voor mensen uit verschillende kwetsbare doelgroepen door positieve ervaringen, het verruimen van de leefwereld en een actievere levensstijl. Het vrijwillig engagement blijkt daarenboven ook voor henzelf een verrijkende ervaring!
    Bekijk het filmpje.
  • De Turkse Unie uit Gent zet zich de komende drie jaar in met het project ’Wegwijs Armoede‘. Opzet is oudere mannen en vrouwen van Turkse origine uit hun jarenlange isolement te halen en zicht te krijgen op hun noden via onder andere op huisbezoek te gaan en ontmoetingsmomenten te organiseren ism andere lokale partners.
  • Le quartier du bonjour… un quartier solidaire wil een solidair netwerk uitbouwen onder buurtbewoners in de Brabantwijk in Schaarbeek. Wat kunnen mensen betekenen voor hun buren en wat kan je aan je buren vragen? Op die manier versterken (o.a. zorgbehoevende) buurtbewoners hun netwerk in hun wijk, en vinden ze tegelijkertijd een plek, een actieterrein, om iets te doen voor anderen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, taal, mobiliteitsproblemen.
  • WZC van de Alexianen Zorggroep uit Tienen zet met het project Buurtgerichte zorg in samenwerkingsverband in op behoeftes en de noden omtrent de mobiliteit van cliënten in de woonzorgzone en –wijk van het landelijke Goetsenhoven. Het WZC wenst het buurtcomité te versterken en dat aan te grijpen om verder te werken aan ontmoeting en verbinding vanuit hun lokaal dienstencentrum.
  • OKRA Trefpunt Peulis wil werk maken van een zorgzame buurt. Samen met de lokale gemeenschap wordt bekeken hoe het bestaande hulp- dienstverlenings- en vrijetijdsaanbod kan aangepast worden zodat deze toegankelijk is, blijft of wordt voor kwetsbare ouderen van Peulis.
  • De woonzorgwijk d’Oude Molen…een participatief model van wonen, zorg en dienstverlening over de grenzen heen is het project van Ten Kerselaere/Emmaüs in Heist-op-den-Berg. Ze zetten in op de meest kwetsbaren. Zo willen ze ouderen kwalitatief langer thuis laten wonen dankzij een gezonde buurtwerking vanuit het nabije zorgknooppunt.
  • Woonzorgcentrum Sint-Vincentius uit Kalmthout richt zich op cliënten in kortverblijf. De opzet is om na te gaan of een ruimere sociale dienstverlening en begeleiding ervoor kan zorgen dat cliënten en hun familie andere opties haalbaar achten dan de automatische stap naar residentiële opvang in het woonzorgcentrum.

Bekijk onze videoreportage