DIVA's Samen Tegen Armoede

Terug naar overzicht

Domein: Armoedebestrijding en sociale inclusie

Subthema: Vormen en sensibiliseren over armoedebestrijding en sociale inclusie

In deze welluidende titel staat DIVA’s voor: Diverse Vrouwen met Andere Achtergronden. In dit project bouwen we bruggen tussen lokale afdelingen van KVLV en de vrouwenverenigingen uit de achterban van het Minderhedenforum. Samen werken we activiteiten uit die draaien rond thema’s die belangrijk zijn voor vrouwen met een migratieachtergrond en armoede. Zoals onderwijs, tewerkstelling, wonen, maar ook sport of cultuurparticipatie. Samen bouwen we aan kennis, samenwerkingen, acties en (vormings)instrumenten. De bottom-upmethodiek wordt mee ondersteund door Netwerk Tegen Armoede. Met de vormingsinstrumenten kunnen we werken rond gekleurde armoede binnen verenigingen van ECM, ook binnen andere verenigingen. Tegelijkertijd worden de achterban van Minderhedenforum, het ruime middenveld en beleidsmakers gesensibiliseerd rond dit thema.
Nationaal Project

Looptijd: 01/11/2015 - 31/12/2019

DIVAs samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVAs samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede
DIVA's Samen tegen armoede

Partner

MINDERHEDENFORUM, VOORUITGANGSTRAAT 323 4, 1030 SCHAARBEEK

Tel: 02 204 07 81

Website: www.minderhedenforum.be

Contactpersoon

Caro Debruyn

Must-read! Inspiratiegids DIVA's tegen armoede.

Het Minderhedenforum, KVLV Vrouwen met Vaart, Netwerk tegen Armoede en Cera lanceren de DIVA’s inspiratiegids! Als vrouwen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, ontstaat er iets waardevols! Drie jaar lang ontmoetten vrouwen met een migratieachtergrond en KVLV-leden elkaar binnen het project DIVA’s Samen tegen Armoede. Samen zetten ze in op de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Je leest alles over de ervaringen van de DIVA’s-vrouwen in de inspiratiegids van het project. Als lezer krijg je tips and tricks om zelf aan de slag te gaan en een samenwerking op poten te zetten. De publicatie toont de kracht van ontmoeting tussen vrouwen. Daarnaast lees je ook hoe vrouwen elkaar kunnen versterken en zich samen kunnen verenigen tegen armoede en sociale uitsluiting. Hoe kan een vereniging armoede bespreekbaar maken? De inspiratiegids daagt je als lezer uit om stil te staan bij de toegankelijkheid van je eigen vereniging. Concrete tips en laagdrempelige gespreksmethoden helpen je op weg.

De inspiratiegids is een must-read voor iedereen die het verenigingsleven meer inclusief wil maken en zich wil engageren voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Bekijk onze videoreportage