Cera Impulsprogramma

Terug naar overzicht

Domein: Kunst en cultuur

Subthema: Steun aan de kunsten- en cultuursector

Het Cera Impulsprogramma is een financierings- en coachingsprogramma voor participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie. Met dit programma ondersteunen Cera en Démos experimentele trajecten waarbij 2 of meer organisaties een gelijkwaardig samenwerkingsverband aangaan gedurende 3 jaar. Via een lerend netwerk hebben de samenwerkingen een duurzame impact op de organisaties en op sectorniveau. De organisatieversterking en -verandering resulteert in een verdieping en ondersteuning bij de uitrol van participatieve kunstpraktijken en draagt bij aan de cultuurparticipatie van mensen in een kwetsbare positie.
Nationaal Project

Looptijd: 01/01/2019 - 01/01/2022

Cera Impulsprogramma

Partner

DEMOS, SAINCTELETTESQUARE 19, 1000 BRUSSEL

Tel: 02 204 07 00

Website: www.demos.be

Contactpersoon

Hannelore Vandezande