Belgian Homeless Cup: Courage above all!

Terug naar overzicht

Domein: Armoedebestrijding en sociale inclusie

Subthema: Vormen en sensibiliseren over armoedebestrijding en sociale inclusie

De Belgian Homeless Cup (BHC) is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen. Met de kracht van voetbal starten ze een re-integratieproces. Dit traject kan van sociale aard zijn (opstap naar hulpverlening, opbouwen van zelfvertrouwen en positief zelfbeeld) of van professionele aard (opleiding, tewerkstelling). Ook op fysiek vlak boeken de deelnemers vooruitgang, zowel op vlak van conditie als gezondheid. Elk homeless team is een samenwerking tussen een (semi-)professionele voetbalclub en sociale organisaties. De hoogdagen van de BHC zijn de nationale tornooien die zo vaak mogelijk op publieke plekken plaatsvinden. Zo bieden ze een podium aan de spelers en teams om hun kunnen te tonen, en tegelijkertijd wordt de problematiek van de dak- en thuisloze mensen in de stad onder de aandacht gebracht. Met dit project ondersteunt Cera de Belgian Homeless Cup in het waarmaken van hun missie: het empoweren van kwetsbare mensen, hen inclusief betrekken in de samenleving en een breder publiek sensibiliseren voor de problematiek van dak- en thuisloze mensen.
Nationaal Project

Looptijd: 01/01/2017 - 31/12/2019

Belgian Homeless Cup
Belgian Homeless Cup logo
Belgian Homeless Cup
Belgian Homeless Cup
Belgian Homeless Cup
Belgian Homeless Cup
Belgian Homeless Cup
Belgian Homeless Cup logo
Belgian Homeless Cup
Belgian Homeless Cup
Belgian Homeless Cup
Belgian Homeless Cup

Partner

BELGIAN HOMELESS CUP VZW, AALSTSTRAAT 7-11, 1000 BRUSSEL

Tel: 02 880 66 91

Contactpersoon

Caro Debruyn

Bekijk onze videoreportage