Samen lezen troef

Terug naar overzicht

Domein: Kunst en cultuur

Subthema: Kunst en cultuur in een evoluerende samenleving

Het is slecht gesteld met het leesplezier van kinderen en jongeren. Zo leest slechts 24% van de kinderen in de basisscholen graag. Met ‘Samen Lezen Troef’ werken Cera en het Lezerscollectief, een netwerk van leesbegeleiders, aan een beter leesklimaat in 20 scholen. In elk van deze scholen zetten we een samen-lees-project op, met een vrijwillige leesbegeleider opgeleid door het Lezerscollectief en in samenwerking met de buurt en/of de bibliotheek. Door samen te lezen, laat de leesbegeleider de leestechniek even voor wat ze is en gaat de aandacht voor 100 procent naar het leesplezier en de leesbeleving van de kinderen. Bovendien ontwikkelen de kinderen hun empathisch vermogen. De verhalen nemen hen mee naar een andere wereld of brengen die van hun naar de voorgrond. Ze ontdekken de verschillende perspectieven van de personages maar ook van de andere kinderen in de leesgroep. Via verhalen leren ze respect opbrengen voor wat anders is en voor wie anders is, denkt of voelt. Deze verhalen worden gebundeld in een nieuw boek ‘Lees je mee(r)?’, op maat van kinderen en jongeren van 10 tot en met 15 jaar.
Nationaal Project

Looptijd: 01/07/2017 - 30/06/2019

Leesgroep in actie voor Samen lezen troef

Partner

HET LEZERSCOLLECTIEF, BOEKENBERGLEI 178, 2100 ANTWERPEN

Email: info@lezerscollectief.be

Website: www.lezerscollectief.be

Contactpersoon

Hannelore Vandezande