Story-me - Collective Impact Entrepreneurship Brussels

Terug naar overzicht

Domein: Coöperatief ondernemen

Subthema: Informeren, sensibiliseren en ondersteunen van coöperatief ondernemen, Toegankelijke grondrechten voor kwetsbare kinderen en jongeren

Van september 2017 tot juni 2020 loopt het unieke proefproject Story-me in elf Brusselse onderwijsinstellingen. Het gaat om scholen die verplicht onderwijs aanbieden, zowel beroeps- als technisch, Frans- als Nederlandstalig, voltijds als deeltijds onderwijs. Het project is een gezamenlijk initiatief van acht filantropische instellingen en acht verenigingen die vanuit een collectieve dynamiek samenwerken met de gemeenschaps- en gewestelijke overheden en met de onderwijsnetten. Story-me biedt ca. 3000 leerlingen van de betrokken scholen de mogelijkheid om van het derde tot het zevende jaar een parcours te doorlopen dat erop is gericht om hun ondernemerstalenten te ontwikkelen. Zelfkennis, creativiteit, teamspirit, zin voor initiatief … allemaal sleutelvaardigheden die jongeren nodig hebben om een toekomst en een professioneel project op te bouwen. Het einddoel na deze drie jaar is om de scholen autonoom te laten worden door de leerkrachten op te leiden op het vlak van ondernemend lesgeven. Zo kunnen ze zelfstandig de modules van het voorgestelde parcours blijven geven aan de leerlingen na het eind van het proefproject. Story-me wil daarnaast op een heel concrete manier ondersteuning bieden bij het stellen van prioriteiten voor een kwalitatief en inclusief onderwijs. De verenigingen: 100.000 Entrepreneurs, Odyssée, Groupe One, Les Jeunes Entreprises, Step2You, Vlajo, WorldSkills Belgium, YouthStart De filantropische instellingen: BNP Paribas Fortis Foundation, de coöperatie Cera, Degroof Petercam Foundation, Fondation Bernheim, Fondation pour l’Enseignement, het Fonds Baillet Latour, een familiale filantropische stichting en de vzw BeFace De overheden: de Fédération Wallonie Bruxelles, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap De onderwijsnetten: Cpeons, Felsi, Cecp, SeGEC, Wallonie Bruxelles Enseignement, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! https://www.story-me.be/nl/
Nationaal Project

Looptijd: 01/11/2017 - 20/06/2020

Partner

TELOS IMPACT, SQUARE VERGOTE 30, 1030 SCHAERBEEK

Website: www.story-me.be

Contactpersoon