Hart voor Handicap-De Genereuzen

Terug naar overzicht

Domein: Zorg in de samenleving

Subthema: Inclusie van personen met een beperking

Exclusie is achterhaald. Inclusie moet de norm worden. Iedereen hoort er bij. Dat moet vanzelfsprekend zijn. Hart voor Handicap lanceert daarom een brede publieksbeweging: De Genereuzen. De Genereuzen geloven in een betere wereld waar mensen met en zonder beperking samen leven, wonen en werken. Verschillende partners zetten zich samen in om breed te sensibiliseren rond inclusie, fondsen te werven, projecten te realiseren en het beleid van overheid, instellingen, bedrijven en organisaties te veranderen. Onderteken jij ook het charter van De Genereuzen? Doe het vandaag nog op www.hartvoorhandicap.be
Nationaal Project

Looptijd: 01/03/2018 - 01/03/2021

De genereuzen

Partner

HART VOOR HANDICAP VZW, A. GOSSETLAAN 30, 1702 DILBEEK

Website: www.hartvoorhandicap.be; www.degenereuzen.be

Contactpersoon

Stéphanie De Smet

Teken ook voor een wereld waar iedereen er gewoonweg bijhoort. Lees het charter van De Genereuzen.

Bekijk onze videoreportage

Genereuzen tv spot