Jouw Cera-initiatief zonder drempels

Terug naar overzicht

Domein: Zorg in de samenleving

Subthema: Inclusie van personen met een beperking

Personen met een beperking ervaren drempels om deel te nemen aan het gewone leven. Nog al te vaak worden ze (onbewust) uitgesloten of afgezonderd. Cera, Konekt en Inter bundelen daarom de krachten. Samen organiseren we workshops om Cera-vennoten, -partners en –projecten bewust te maken van de specifieke noden die mensen met een (on)zichtbare beperking ervaren. Samen met ervaringsdeskundigen bekijken we hoe hier op een geïntegreerde en inclusieve wijze antwoord op kan gegeven worden.
Nationaal Project

Looptijd: 01/09/2018 - 31/12/2019

Inclusie inzicht
Inclusie inzicht
Inclusie inzicht
Inclusie inzicht

Partner

KONEKT, LIJNMOLENSTRAAT 153, 9040 GENT

Tel: 09 261 57 50

Email: info@konekt.be

Website: www.konekt.be

Contactpersoon

Stéphanie De Smet

AN BEGHEIN