Sign for my future

Terug naar overzicht

Domein: Coöperatief ondernemen

Subthema: MIJOND

De opwarming van het klimaat onder de 2 graden houden. Daartoe engageerden 195 wereldleiders zich toe op 12 december 2015. Toen ondertekenden ze namelijk het klimaatakkoord van Parijs. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat tegen 2050 onze huizen milieuvriendelijk verwarmd zijn en we ons massaal zonder vervuiling verplaatsen. Daarom zijn de volgende verkiezingen in België de verkiezingen van de laatste kans. Om een ambitieus klimaatbeleid te voeren dat effectief de doelstelling haalt, moet er dringend een ander beleid gevoerd worden, anders wordt de opdracht onmogelijk. Klimaatmandaat vzw zet zich daarom met de steun van Cera in de stem van burgers en bedrijven richting politici kenbaar te maken om het beleid aan te passen. En dat voor de verkiezingen in 2019.
Nationaal Project

Looptijd: 01/07/2018 - 30/06/2019

Sign for my future

Partner

THE SHIFT, HOOGSTRAAT - RUE HAUTE 139 B 14, 1000 BRUSSEL

Website: www.theshift.be

Contactpersoon

Carmen de Crombrugghe de Picquendaele