deMENS in de zorg

Terug naar overzicht

Domein: Zorg in de samenleving

Subthema: Zorg, begeleidings- en ondersteuningsconcepten in de ouderenzorg

Wist je dat er in Vlaanderen ongeveer 132.000 mensen met dementie wonen? Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen geeft aan dat de medische aanpak van dementie nog te vaak overheerst. Deze mensen hebben ook nood aan afgestemde zorg, psychosociale begeleiding, betekenisvolle dagbesteding, autonomie en veiligheid, zich zinvol en gerespecteerd voelen… Samen met Cera en onder andere door middel van 6 pilootprojecten in Vlaanderen en Brussel wil Expertisecentrum Dementie Vlaanderen inzetten op kwaliteitsvolle dementiezorg. Via een brede communicatie worden ook andere voorzieningen geïnspireerd.
Nationaal Project

Looptijd: 01/10/2018 - 01/01/2022

DeMENS in de zorg

Partner

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN, LOKKAARDSTRAAT 8, 2018 ANTWERPEN

Tel: 03 609 56 14

Email: info@dementie.be

Website: www.dementie.be

Contactpersoon

Stéphanie De Smet

Zes Pilootprojecten 'Ik, jij, samen MENS'

In Vlaanderen wonen ongeveer 132.000 mensen met dementie.

Het inspirerende boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.’ wil de blauwdruk worden voor goede dementiezorg voor de hele zorgsector.

De Vlaamse overheid en Cera zetten hier graag mee de schouders onder. Werk je in een zorgvoorziening in de thuiszorg, in de residentiële zorg of in een ziekenhuis en is je organisatie bereid om persoonsgerichte zorg (nog meer) in de praktijk te brengen?

Ontdek de zes laureaten van de projectoproep ‘deMENSindezorg’.

Bekijk onze videoreportage

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.