HERA Award Cooperative Sustainable Economy 2.0

Terug naar overzicht

Domein: Coöperatief ondernemen

Subthema: Anticipeer op nieuwe maatschappelijke behoeften

Hera staat voor Higher Education & Research Awards for Future Generations. Deze excellentieprijzen willen de academische wereld aanmoedigen om onderzoek te doen naar innoverende oplossingen die een duurzaam ontwikkelingsmodel bevorderen. De ‘Master Thesis Award for Future Generations on Cooperative Sustainable Economy’ is een jaarlijkse prijs van 2500 euro gericht op Masterthesissen die op een transversale, duurzame en creatieve manier omgaan met thema’s verbonden aan een coöperatieve economie. 1000 euro van dit bedrag dient voor leergerichte activiteiten (vorming, opleiding, intervisie, seminarie …). Samen met Cera krijgt de nazorg voor de laureaten vorm. De doelgroep zijn studenten en pas afgestudeerden binnen economische wetenschappen (universiteiten en hogescholen), maar zeker ook andere disciplines (rechten, organisatiepsychologie, arbeidspedagogen, arbeidssociologie, filosofie, land- en tuinbouw …) en business schools komen in aanmerking.
Nationaal Project

Looptijd: 02/05/2018 - 30/04/2020

Partner

STICHTING VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES - BRUSSEL, NIJVERHEIDSSTRAAT 10, 1000 BRUSSEL

Tel: 02 880 88 68

Email: stg@stg.be

Website: www.STG.be

Contactpersoon

CARMEN DE CROMBRUGGHE DE PICQUEND

016 27 96 83

carmen.decrombrugghe@cera.coop