Koepelprojecten CAG: Koffie, Moestuin

Terug naar overzicht

Domein: Kunst en cultuur

Subthema: Kunst en cultuur in een evoluerende samenleving

Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) brengt thematisch materieel en immaterieel erfgoed in kaart, onderzoekt het en ontsluit het op een publieksgerichte manier. Bovendien bevordert het CAG de bewustwording rond de waarde en de rijkdom van het agrarisch erfgoed. Daarnaast werkt het centrum op een laagdrempelige en participatieve manier rond materieel en immaterieel erfgoed, met aandacht voor duurzaamheid en diversiteit. Het CAG werkt samen met nieuwe actoren, organisaties, verenigingen en particulieren, bijvoorbeeld voor 'Koffie’ met de Plantentuin Meise en het Koninklijk Verbond der Koffiebranders en voor 'Moestuin’ met ’t Grom, VELT, CLG, Tuinhier, ILVO, de proefcentra voor groenteteelt, socio-culturele organisaties die met kansengroepen werken aan buurtmoestuinen.
Nationaal Project

Looptijd: 01/01/2019 - 31/12/2023

CAG koepelproject koffieneuzen

Partner

CENTRUM VOOR AGRARISCHE GESCHIEDENIS, P/A ATRECHTCOLLEGE-NAAMSESTRAAT 63, 3000 LEUVEN

Tel: 016 32 35 25

Email: contact@cagnet.be

Website: www.hetvirtueleland.be

Contactpersoon

Hannelore Vandezande

Detail affiche van 'Le Lion' koffie van Delhaize, ca. 1890 - 1915, Archief Delhaize. Delhaize startte met een eigen koffiebranderij in 1883 in de Ossegemstraat in Laken en staakte deze activiteit omstreeks 2008.