Aandelenkapitaal en financiële resultaten

- RECLAME -

Verdeling van het aandelenkapitaal van Cera

 

 B-aandelen

(6,20 euro/ aandeel)

 

 C-aandelen

(24,79 euro/ aandeel

 D-aandelen
(18,59 euro/ aandeel)
E-aandelen
(50 euro/ aandeel) 
Totaal
 
Nominaal kapitaal (in euro)
op 31.12.2019
 52.353.042   54.538.000  70.553.437   448.811.950   626.256.429

Financiële resultaten

De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep en zijn derhalve in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren.
De te bestemmen winst over het boekjaar 2019 bedroeg 142,8 miljoen euro. Dit is het saldo van 179,1 miljoen euro opbrengsten en 36,3 miljoen euro kosten. Over het boekjaar 2018 bedroeg de te bestemmen winst 121,3 miljoen euro. Over het boekjaar 2017 bedroeg de te bestemmen winst van Cera 100,4 miljoen euro. 

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing. Lees vooraf het volledige prospectus op www.cera.coop/nl/prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in deze effecten te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten. De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/nl/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.
In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be