Dat fijne Cera-gevoel

Ik geef het hen nú graag mee voor later.

- RECLAME

Want goed doen, voelt goed. Daar geloven we bij Cera sterk in.

3 pluspunten voor onze vennoten

 Prima planCera-vennoten hebben uitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks coöperatief dividend (niet gegarandeerd), wat kan zorgen voor een leuke financiële extra boost.

 Mooie kortingen: Vanaf 600 euro aan E-aandelen profiteren Cera-vennoten van unieke kortingen op festivals, pretparken, events, etentjes, reizen, wijnen, mode, huishoudartikelen, enz.

 Projecten steunen: Cera-vennoten dragen bij aan een samenleving waarin het voor iedereen goed is om te leven. Want Cera steunt, in samenspraak met haar vennoten, jaarlijks meer dan 700 positieve maatschappelijke projecten in het hele land.

Investeren in E-aandelen houdt risico's in. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Voor wie denk je dat vennoot worden ook interessant kan zijn?

 

Waarom Cera-vennoot worden? 


 • Uitzicht op een aantrekkelijke dividend door te beleggen op je eigen ritme
  De Cera-dividenden die we de afgelopen jaren hebben kunnen uitbetalen, zorgden voor een financieel interessant rendement voor onze vennoten. Een extra financiële boost. Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Lees er hieronder alles over.

 • Profiteer volop van vennotenvoordelen en kortingen
  Dat scheelt in je portemonnee. En met hoe meer Cera-vennoten we zijn, hoe sterker we staan als Cera-familie om nog betere kortingen en voordelen te kunnen krijgen. Vergelijk het met het principe van groepsaankopen.

 • Bouw mee aan een betere samenleving
  We streven samen naar een betere wereld voor iedereen. We wensen bij Cera welzijn en welvaart voor onszelf, ons gezin, onze familie en voor alle anderen in onze samenleving.

 • Stabiliteit en meerwaarde door de nauwe band met KBC
  We zijn fier op onze Belgische roots. Als kernaandeelhouder van KBC Groep gelooft Cera sterk in de economische en maatschappelijke meerwaarde en stabiliteit van dit belangrijke beslissingscentrum in eigen land.
Investeren in E-aandelen houdt risico's in. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

 

 

Hoe Cera-aandelen aankopen?

Dit kan op twee manieren: online en offline. 

Online: voor de intekenprocedure word je doorverwezen naar KBC. Want Cera en KBC, dat zijn twee handen op één buik. Als KBC-klant kan je KBC Touch of KBC Mobile gebruiken. Als niet-KBC-klant kun je je via de itsme-app registreren. Volg het stappenplan zoals hieronder getekend, het is snel en gemakkelijk. 

Offline: Ga je liever naar een KBC-kantoor? Plan dan in Stap 2 een afspraak in door te klikken op 'Start aankoop via KBC'. 

Goed om te weten

 • Cera-vennoot  worden kan al vanaf 50 euro (tot een maximum van 5000 euro).
 • Iedereen die meerderjarig is, dient zelf in te tekenen op Cera-aandelen.
 • Je betaalt geen instap- en uitstapkosten.
 • De inschrijvingsperiode loopt tot 24 mei 2021, behoudens vervroegde afsluiting.

Investeren in E-aandelen
houdt risico's in.
Lees vooraf het prospectus

Voor wie denk je dat vennoot worden ook interessant kan zijn?

 

 

 

De opbrengst van jouw aandelen

Als Cera-vennoot heb je het uitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

Elk jaar doet de statutair bestuurder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6%. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vind je in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.

Evolutie van het coöperatieve dividend* in de voorbije boekjaren

  2016   2017  2018 2019 
 Dividend**  2,5%  3,0%  3,0%  3,25%
Coins

* Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.
** De vermelde percentages betreffen het bruto-dividend. Hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. Deze kan vervolgens (door rijksinwoners) via de belastingaangifte verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) in de mate dat de drempel van 800 euro   aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners. 

De dividenden die toegekend worden aan minderjarige kinderen komen toe aan de ouders. Tenzij een van de ouders het exclusieve genot heeft van het inkomen van de kinderen, moet elke ouder de helft van de aan zijn/haar minderjarige kinderen toegekende dividenden toevoegen aan zijn/haar eigen dividenden.

Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus.

 

Cera biedt haar vennoten straffe voordelen aan

Door de kracht van samenaankoop biedt Cera, samen met haar partners, kortingen op producten en diensten:
 • Elke maand biedt Cera een online voordeel aan via haar website
 • Twee keer per jaar ontvangen de vennoten een magazine met acties voor het hele gezin
 • Via permanente voordelen kunnen de vennoten over een langere periode hun huishoudbudget verlichten

Wanneer je 12 of meer E-aandelen hebt (voor een kapitaal van minstens 600 euro), kun je genieten van de online vennotenvoordelen.

Nieuwsgierig naar onze vennotenvoordelen? Blader hieronder door de nieuwe CeraSelect.

Promo

CeraSelect najaar 2021

Nieuwsgierig naar onze vennotenvoordelen?

 

Cera realiseert positieve impact in onze samenleving

Cera steunt elk jaar meer dan 700 maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak: van financiële steun aan lokale armoedebestrijding, over grotere partnerships, tot coaching van ondernemers in het Zuiden.


Benieuwd naar enkele fijne projecten die Cera steunt? Blader hieronder door de nieuwe CeraScoop.

Steun Samenleving

 

CeraScoop herfst 2021

Lees onze boeiende reportages

Cera in een notendop


Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

“Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste coöperaties van België. We brengen mensen, middelen en organisaties samen, bundelen krachten, nemen initiatieven en realiseren projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.”

Franky Depickere - gedelegeerd bestuurder Cera

Voor wie denk je dat vennoot worden ook interessant kan zijn?

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing. Lees vooraf het volledige prospectus op www.cera.coop/nl/prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in deze effecten te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten. De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/nl/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.
In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be