Notenoogst 2023

Er leeft de indruk dat er veel slechte noten zijn dit jaar, klopt dat? Hoe komt dat?

Er zijn dit jaar inderdaad heel veel zwarte noten. We hebben namelijk te maken met verschillende ziektes ten gevolge van zowel een bacterie, een  schimmel en een boorvlieg.

De infectie met de Xanthomonasbacterie gebeurt meestal rond de bloei van notenbomen, zeker bij nat en koud weer. Dit was precies het weer dat we in voorjaar van 2023 hadden; bovendien hadden veel bomen last van lentenachtvorst waardoor ze extra gevoelig waren voor deze bacterie.

Een andere oorzaak van zwarte noten is een schimmelziekte namelijk de bladvalziekte (marsonina of gnomonia) die zich later op het seizoen manifesteert.

Verder is er dit jaar heel veel schade door een exoot namelijk de walnootboorvlieg. Deze vlieg  legt haar eitjes in de bolster van noten vanaf ongeveer half augustus. Uit deze eitjes komen larven die heel de bolster tot prut herleiden, waarna ook de noot waardeloos wordt.

Zijn er rassen die het beter doen?

Er zijn inderdaad rassen die het beter doen. Vooral het ras broadview is duidelijk minder gevoelig. Het nadeel van dit ras dat noten eerder klein zijn en noot bitterder smaakt. Na bewaren verdwijnt evenwel de bittere smaak.

Ook laat uitlopende rassen zijn door de band genomen minder gevoelig voor vooral  de bakterieziekte . Waarschijnlijk omdat de weersomstandigheden later op het seizoen minder gunstig zijn voor de bakterie.

Er loopt momenteel een onderzoek  naar laat uitlopende rassen.

Er zijn ook rassen die extra gevoelig zijn. Vooral de hele dikke noten, de zogenaamde paardennoten zijn niet alleen geliefd bij het grote publiek, maar ook door de walnootboorvlieg

 
Betekent een ziekte aan de boom, dat de oogst voor de komende jaren ook om zeep is?

De bakterieziekte is vooral het gevolg van slechte weersomstandigheden in het voorjaar, en is dus niet jaarlijks weerkerend. Zorgen voor een goede bodemstructuur kan wel helpen doordat de boom dan minder stress kan hebben.

Wat betreft de walnootboorvlieg ligt het moeilijker. De larven in afgevallen noten verpoppen in de grond. In de zomer komen de volwassen vliegen uit de poppen en kunnen dan opnieuw voor schade zorgen.

Een probleem met zulke exoten is dat ze weinig natuurlijke vijanden hebben. Landbouwproducten worden in Europa en in de wereld rond getransporteerd en exoten reizen dan mee. Dit is niet alleen schadelijk voor de landbouw, maar ook voor de natuur (denk bv. aan de buxusmot,  de Aziatische hoornaar, de kastanjeziekte, de essenziekten, maar ook aan bv. de Japanse duizendknoop en zovele anderen).

 
Kun je iets doen om ervoor te zorgen dat je volgend jaar ‘betere’ noten hebt?

In de grote productiegebieden (Frankrijk, California, Turkije en dergelijke meer) wordt er tegen deze ziektes intensief gespoten, maar dit is voor particulieren niet niet de oplossing.

Als je een boom wil planten, waar hou je best rekening mee?

In de eerste plaats is de standplaats belangrijk: op deze plaats moet voldoende lucht en licht zijn, met ander woorden, de toekomstige boom moet voldoende snel kunnen opdrogen na regen. Verder is het belangrijk dat de bodem een goede structuur heeft, geen storende lagen heeft en niet te nat is.

Wil je nog meer info hierover?

Meer info krijg je op de Walnotendag op 12/11/2023 te Emblem, Emblemse weg79, vanaf 13u voor partikulieren.

Verder voor wie zich in de teelt wil verdiepen is er een nieuw boek verschenen, met name: 'De teelt van walnoten', een kanjer van 440 bladzijden, die ook op de Walnotendag te koop wordtaangeboden.