KBC-Overlijdensverzekering

Terug naar overzicht

De KBC-Overlijdensverzekering biedt je gemoedsrust na je overlijden

  • Wil je graag dat je gezin thuis kan blijven wonen, ook als jij komt te overlijden? De KBC-Overlijdensverzekering keert je gezin na je overlijden een vast verzekerd bedrag uit waarmee ze het appartement of de woning kunnen blijven huren.
  • Wil je er zeker van zijn dat je kinderen hun dromen kunnen waarmaken, ook als je er niet meer bent? Het verzekerde bedrag dat de KBC-Overlijdensverzekering uitkeert, biedt je gezin financiële zekerheid zodat je kinderen kunnen blijven studeren.
  • Je wilt je nabestaande iets schenken via een bankgift? De KBC-Overlijdensverzekering zorgt voor de uitkering van een kapitaal waarmee de erfbelasting volledig of gedeeltelijk kan worden betaald als je overlijdt binnen de 3 jaar na de bankgift.

Exclusief voor Cera-vennoten
Als Cera-vennoot geniet je € 50 cashback wanneer je een verzekering afsluit voor minstens 3 jaar. Je betaalt een risicopremie, dit betekent dat de premie mee evolueert met de leeftijd van de verzekerde. Afsluiten van een overlijdensverzekering doe je in een KBC-bankkantoor, bij je KBC-agent of door contact op te nemen met KBC Live.

Prijs:
  • Je ontvangt van KBC Verzekeringen € 50 cashback per KBC-Overlijdensverzekering die je sluit tussen  28 september en 31 december 2020.
Voorwaarden:
  • Maak een afspraak in je KBC-bankkantoor, bij je KBC-agent of surf snel naar www.kbc.be/overlijdensverzekering.
  • Het sluiten van deze verzekeringen is afhankelijk van medische acceptatie.
  • Niet combineerbaar met andere acties.
  • Raadpleeg het Cera cashback reglement hier.

Bijkomende informatie
Met de KBC-Overlijdensverzekering, een tijdelijke tak 21-overlijdensverzekering waarop het Belgisch recht van toepassing is, verzeker je je tegen de financiële gevolgen van een overlijden. De begunstigde(n), het bedrag (min. 5.000 euro) en de looptijd (tot max. 75ste verjaardag) kunnen vrij bepaald worden. Zelfmoord in het eerste jaar van het contract, en overlijden door geweldpleging met vrijwillige of actieve deelname van de verzekerde, zijn niet verzekerd. Alle productinformatie vind je in de financiële informatiefiche op de KBC-website. Lees die zeker! Er is een verzekeringstaks van 2% van toepassing op de premies. De fiscale behandeling kan wijzigen in de toekomst. Heb je klachten, dan is je tussenpersoon het eerste aanspreekpunt. Je kunt ook terecht bij KBC Klachtenmanagement, klachten@kbc.be of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, info@ombudsman.be.

Genieten van voordelen

meer voordelen