Lezing en lunch Horizon 2050: Duurzaam mobiel 2050

Cathy Macharis
25 oktober 2019 11:30 - 13:00
Een duurzame samenleving die het milieu respecteert

KBC en Cera nodigen Professor Dr. Cathy Macharis uit voor de keynote op de volgende Horizon 2050-lezing. Cathy Macharis is verbonden aan de VU Brussel. Ze doceert duurzame mobiliteit en logistiek, operationeel beheer en logistiek en Supply Chain Management. Ze is ook directeur van de onderzoeksgroep MOBI (Mobility, Logistics and Transport Technology Research Group). Vanuit haar expertise inzake duurzame logistiek, stadsdistributie, impactstudies en besluitvorming met stakeholder-participatie was en is ze betrokken bij verscheidene nationale, regionale en Europese onderzoeksprojecten.

Waar: Herman Teirlinck-auditorium van KBC in Brussel

Transport is essentieel in onze economie en een dagelijks gegeven voor vrijwel iedereen. Maar de transportsector heeft ook negatieve effecten op onze economie, samen-leving en milieu. De uitdagingen inzake duurzaamheid zijn groot en divers: van klimaatverandering en luchtkwaliteit, over veiligheid en fileleed, tot energiezekerheid. Transport staat voor ongeveer één derde van de CO2-uitstoot in de EU. Het terugdringen van de uitstoot is dan ook essentieel om het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese emissiedoelstellingen 2030 en 2050 te behalen. Maar de transportsector blijft achter inzake emissiereductie.

Jan Van Hove, Hoofdeconoom van KBC, schetst aan de hand van enkele stellingen een beeld van de mobiliteitsproblematiek en -evolutie.

De lezing gaat door van 11.30 tot 13 uur in het Herman Teirlinck-auditorium van KBC te Brussel. Aansluitend is er een netwerklunch.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven voor 17 oktober is verplicht via ‘INSCHRIJVEN’ op www.horizon2050.be.
We raden aan om met het openbaar vervoer te komen. Wie met de wagen komt, moet zelf parking zoeken in de buurt (bv. betaalparking Tour&Taxis, Havenlaan 86).