Post-Covid Reboot Programma voor sociale organisaties

Toolbox
09 september 2020 10:00 - 12:00

Deze COVID-crisis is een kans om meer over jezelf en anderen te weten te komen.
Deze crisis is een unieke kans om onze organisaties te laten evolueren.
Omdat deze crisis de noodzaak bevestigt om samen aan een nieuwe toekomst te bouwen.

Cera en ToolBox vzw bieden u een uniek platform voor reflectie tussen directeuren/coördinatoren van socialprofitorganisaties met als doel

Samen een nieuwe toekomst (her)uitvinden

Wanneer: 3 interactieve sessies van elk 2 uur op 9 en 23 september en 7 oktober 2020
Hoe: via ZOOM

Voor wie?

Voor alle directeuren/coördinatoren van kleine en middelgrote (tussen 1 en 20 VTE) socialprofitorganisaties waarvan de begunstigden zich in België bevinden.

Wat? 

Dit programma is opgebouwd rond 3 interactieve sessies van elk 2 uur.

  • De 1e sessie « CAPITALIZE» zal een gelegenheid zijn om samen te bekijken wat deze crisis zegt over uw organisatie, wat ze aan het licht heeft gebracht, zowel de sterke als de zwakke punten van uw social profit organisatie.
  • De 2e sessie « REBOOT » zal een gelegenheid zijn om samen na te denken over hoe u een teamdynamiek kunt herwinnen en uw activiteiten zo goed mogelijk kunt heropstarten, rekening houdend met deze nieuwe context.
  • De  3e sessie « RE-INVENT » zal gewijd zijn aan het identificeren en rangschikken van de belangrijkste projecten die de komende 2 jaar in uw organisatie moeten worden uitgevoerd om zichzelf te heruitvinden. De thema's die hier aan bod komen, behoren tot de thema's waarvoor ToolBox ervaring heeft met coaching (Goveernance, Missie en Visie, Waarden, organisatie- en procesefficiëntie, diversificatie van financieringsbronnen, coaching van management en teams).

Hoe?

Dirk Kerkhof, coördinator bij ToolBox vzw, zal deze uitwisselingen van collectieve intelligentie binnen een groep van 6 tot maximaal 8 deelnemers faciliteren.

Wanneer?

Woensdag 9 september, woensdag 23 september en woensdag 7 oktober van 10 tot 12 uur via ZOOM. Er kan enkel ingeschreven worden voor alle drie de data samen, om iedereen zoveel mogelijk te laten profiteren van de dynamiek en het vertrouwen van de groep.

Dit programma is ontstaan uit de waardevolle uitwisselingen met de socialprofitorganisaties, lid van ToolBox vzw gedurende de periode van lockdown. 

Inschrijven

De deelname is gratis. Snel inschrijven is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt!