Eindsymposium - Op weg naar betere dementiezorg

Eindsymposium dementiezorg
21 september 2020 09:00 - 16:30

Op deze studiedag kijken we samen met de zorg- en welzijnssector naar hoe we nog betere zorg voor mensen met dementie kunnen organiseren. Docent Koen Geenen (Thomas More) geeft ons een aantal concrete tips en adviezen over verandertrajecten in de zorg. Prof. Hilde Verbeek (Maastricht University) licht het concept ‘zorgomgevingen’ voor mensen met dementie toe, alsook wat dit betekent in de thuiszorg, de residentiële zorg en in ziekenhuizen. Nicci Gerrard, bekend als de helft van het thrillerduo Nicci French, leest ons enkele fragmenten uit haar boek ‘What dementia teaches us about love’ voor en praat met collega Jan Steyaert over haar eigen ervaringen met haar vader en over de John’s Campaign die voor mantelzorgers in het ziekenhuis een revolutie betekende. De Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie stelt haar eerste manifest voor. Wat vinden mensen met dementie belangrijk?

Waar: KBC Brussel, Havenlaan 2, 1080 Brussel
Prijs: 95 euro (inclusief broodjeslunch en het draaiboek bij de pilootprojecten)

Ook geven we het woord aan zes goede praktijken. In januari 2019 kondigde een call van de Vlaamse overheid de mogelijkheid aan om als pilootproject een jaar lang begeleiding en coaching bij het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie te krijgen. Een onafhankelijke jury selecteerde hierop twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee intersectorale initiatieven. Van april 2019 t.e.m. maart 2020 kregen zij continu ondersteuning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Wat hebben zij op een jaar tijd verwezenlijkt? Waar zijn ze op gebotst? Waar dromen ze nog van? … Aan de hand van een ambassadeursfilmpje en een draaiboek stellen de zes pilootprojecten u graag hun resultaten voor.

Minister Beke sluit de dag af met een vooruitblik op de toekomst van de zorg voor en de ondersteuning van mensen met dementie in Vlaanderen.

Dagvoorzitters: Jurn Verschraegen en Herlinde Dely

Programma

Bekijk het volledige programma.

Praktisch

Locatie: KBC Brussel, Havenlaan 2, 1080 Brussel

Datum en tijdstip: Maandag 21 september 2020, Werelddag Dementie - van 09.00u tot 16.30u

Doelgroep: Zorgvoorzieningen (thuiszorg, residentiële zorg en ziekenhuizen) die werken met mensen met dementie en met het referentiekader dementie aan de slag willen. Iedereen met interesse in verandertrajecten in de zorg.

Prijs: 95 euro (inclusief broodjeslunch en het draaiboek bij de pilootprojecten)

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven op https://infocentrum.dementie.be/eindsymposium-op-weg-naar-betere-dementiezorg/