Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Algemene Vergadering
04 juni 2021 14:30 - 15:30
Over Cera

Hier lees je steeds de meest recente informatie over de organisatie en het praktische verloop van de (Buitengewone) Algemene Vergadering.

(laatste update: 23/04/2021)

Wanneer: 4 juni 2021
Uren: registratie vanaf 13u30 – start 14u30 – einde 15u30
Waar: in de Sportoase aan de Philipssite in Leuven

Wat staat er op de agenda van de (B)AV?

1. Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020.
3. Toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging en het verslag van de statutaire bestuurder over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Vraagstelling.
5. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31.12.2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutaire bestuurder.
7. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris.
8. Voorstel om de statuten van de vennootschap te wijzigen in hoofdzaak om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
om de advies- en opleidingsactiviteiten van Cera op te nemen in het voorwerp, om de verwerking van de uittredingen van rechtswege in de statuten te expliciteren, om de vereiste
meerderheid voor statutenwijzigingen op 2/3de te brengen, om de statutaire bestuurder te machtigen om de vennoten in uitzonderlijke omstandigheden toe te laten om
voorafgaand schriftelijk te stemmen en om de statuten waar nodig te moderniseren.
9. Voorstel om de onbeschikbare eigen vermogensrekening, die haar oorsprong vindt in de vroegere wettelijke reserve, beschikbaar te maken en toe te voegen aan de
beschikbare reserves.
10. Varia.

De agendapunten 3, 4 (partim), 8 en 9 maken deel uit van de Buitengewone Algemene Vergadering.

 

Beschikbare documentatie

Hierbij vind je alle relevante documentatie m.b.t. (B)AV.

Schrijf je in voor de (B)AV

Om deel te nemen aan de vergadering moet je je vooraf inschrijven. Dat kan tot uiterlijk maandag 24 mei 2021.

FAQ Algemene Vergadering

Hierbij vind je een antwoord op je vragen in verband met de Algemene Vergadering van 4 juni 2021

Cera in 2020 samengevat

Franky Depickere geeft tekst en uitleg bij de actualiteiten van Cera in het boekjaar 2020. 


Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Veiligheid voorop!

Op vrijdag 4 juni 2021 organiseert Cera haar jaarlijkse Algemene Vergadering (AV). Het wordt ook een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) om de statuten van Cera in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In juni 2020 werd de geplande statutenwijziging uiteindelijk niet geagendeerd omwille van de eerste coronagolf. Dit langer uitstellen is niet aangewezen.

Zelfs bij dalende coronacijfers en een vaccinatiecampagne die tegen dan hopelijk op volle toeren draait, zal het wellicht niet mogelijk zijn om meer dan 1000 mensen op een veilige manier samen te brengen in één ruimte. De grote zaal in de Brabanthal waar de vergadering normaal doorgaat is bovendien niet beschikbaar omdat deze werd ingericht als lokaal vaccinatiecentrum.

De huidige wetgeving voorziet niet in de mogelijkheid om een Algemene Vergadering achter gesloten deuren met voorafgaande schriftelijke stemming te houden. In de eerste helft van 2020, tijdens de eerste coronagolf, kon dit wel en maakte Cera daar ook effectief gebruik van.

In deze context besliste onze Raad van Bestuur om vrijdag 4 juni 2021 een Gewone en een Buitengewone Algemene Vergadering te organiseren met een agenda die eerder beperkt wordt gehouden, met de klassieke agendapunten aangevuld met een wijziging van de statuten.

Cera heeft een aantal beslissingen genomen die wellicht tot gevolg zullen hebben dat het aantal aanwezige vennoten lager zal liggen dan gebruikelijk, zodat de veiligheid van iedereen maximaal gewaarborgd kan blijven. Zo zal geen maaltijd voorzien worden na de vergadering en worden geen randactiviteiten of filmpjes voorzien. We knopen heel graag terug aan met deze mooie tradities in 2022.

Gezien de vergadering louter functioneel zal zijn, met wellicht een lagere opkomst tot gevolg, zal Cera extra inspanningen doen om informatie en duiding ruim op voorhand beschikbaar te stellen, onder meer via de website.