Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Algemene Vergadering
04 juni 2021
Over Cera

Hier lees je steeds de meest recente informatie over de organisatie en het praktische verloop van de (Buitengewone) Algemene Vergadering van vrijdag 4 juni 2021.

Waar: locatie wordt later nog bevestigd

Veiligheid voorop!

Op vrijdag 4 juni 2021 organiseert Cera haar jaarlijkse Algemene Vergadering (AV). Het wordt ook een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) om de statuten van Cera in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In juni 2020 werd de geplande statutenwijziging uiteindelijk niet geagendeerd omwille van de eerste coronagolf. Dit langer uitstellen is niet aangewezen.

Zelfs bij dalende coronacijfers en een vaccinatiecampagne die tegen dan hopelijk op volle toeren draait, zal het wellicht niet mogelijk zijn om meer dan 1000 mensen op een veilige manier samen te brengen in één ruimte. De grote zaal in de Brabanthal waar de vergadering normaal doorgaat is bovendien niet beschikbaar omdat deze werd ingericht als lokaal vaccinatiecentrum.

De huidige wetgeving voorziet niet in de mogelijkheid om een Algemene Vergadering achter gesloten deuren met voorafgaande schriftelijke stemming te houden. In de eerste helft van 2020, tijdens de eerste coronagolf, kon dit wel en maakte Cera daar ook effectief gebruik van.

In deze context besliste onze Raad van Bestuur om vrijdag 4 juni 2021 een Gewone en een Buitengewone Algemene Vergadering te organiseren met een agenda die eerder beperkt wordt gehouden, met de klassieke agendapunten aangevuld met een wijziging van de statuten.

Cera heeft een aantal beslissingen genomen die wellicht tot gevolg zullen hebben dat het aantal aanwezige vennoten lager zal liggen dan gebruikelijk, zodat de veiligheid van iedereen maximaal gewaarborgd kan blijven. Zo zal geen maaltijd voorzien worden na de vergadering en worden geen randactiviteiten of filmpjes voorzien. We knopen heel graag terug aan met deze mooie tradities in 2022.

Gezien de vergadering louter functioneel zal zijn, met wellicht een lagere opkomst tot gevolg, zal Cera extra inspanningen doen om informatie en duiding ruim op voorhand beschikbaar te stellen, onder meer via de website.

Meer concreet, volgt er in de tweede helft van april meer info:

  • alle vennoten van Cera krijgen dan een brief in de bus met de agenda van de vergadering, het praktische verloop en een verwijzing naar onze website waar vennoten zich uitgebreid kunnen informeren over de verschillende agendapunten
  • op onze website zullen we ook achtergrondinfo verstrekken bij de verschillende agendapunten
  • je vindt er ook het jaarverslag over boekjaar 2020 terug
  • op de website voorzien we ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden
  • via een aparte mailbox kan jij ook je vragen of opmerkingen doorgeven.