Katelijn Callewaert

Katelijn Callewaert

Katelijn Callewaert (°1958) behaalde de diploma’s van licentiaat in de rechten aan de RUG en van graduaat in de fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool in Brussel.

Zij werkte van 1981 tot eind 2014 bij PwC Tax Consultants sccrl-bcvba, waar zij sinds 1991 bestuurder was en de functie van Tax Director Global Compliance Services uitoefende. Zij was daarnaast lid van de TLS (Tax and Legal Services) HR Board van PwC Tax Consultants.

Verder was zij lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB-IEC), zetelde zij in verschillende commissies van het IAB-IEC en was zij lid van de International Fiscal Association (IFA) en van de Beroepsvereniging voor Fiscale en boekhoudkundige beroepen van Brabant (BAB Brabant). Zij was tevens docent aan en is lid van de examencommissie aan de Fiscale Hogeschool in Brussel.

Katelijn Callewaert was bestuurder C van Almancora Beheersmaatschappij van 29 oktober 2010 tot 24 juni 2016, en voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij van 29 november 2013 tot 24 juni 2016.

Sinds 3 augustus 2016 is zij lid van het Comité van Dagelijks Bestuur van Cera en gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij en Almancora Beheersmaatschappij.