Domeinen

Cera investeert samen met haar vennoten in een samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven. Duurzame ontwikkeling is de rode draad door de volledige werking van Cera, dus ook door de maatschappelijke dienstverlening. De projecten waarin Cera investeert, situeren zich in domeinen en thema’s die aansluiten bij belangrijke noden die vandaag leven in onze maatschappij.

Zelf steun aanvragen

Ben je actief in een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?