Coöperatief ondernemen

coöperatief ondernemen

Cera gelooft sterk in het coöperatieve ondernemingsmodel en speelt een voortrekkersrol in het breed bekend maken van coöperatief ondernemen. Ze ondersteunt en begeleidt ondernemers en organisaties in de oriëntatiefase, de opstart en de verdere groei en ontwikkeling van een coöperatie.

 

Cera stimuleert onderzoek en kennisuitwisseling en verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen.

 

De dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera omvat onder meer:

  • Oriëntering in de prille fase van een coöperatief project
  • Vorming voor bestuurders van coöperaties
  • Thematische studiedagen

Verder geeft Cera advies en consultancy aan nieuwe initiatieven en aan coöperaties in ontwikkeling.

Stuurgroep

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Coöperatief ondernemen. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking in dit domein.

Programmacoördinator

Lieve Jacobs

Overzicht van de projecten in dit domein

2 projecten gevonden voor Coöperatief ondernemen

Zelf steun aanvragen

Ben je actief in een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?