Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw

Via het Innovatiesteunpunt investeert Cera samen met Boerenbond, Landelijke Gilden en KBC in een toekomstgerichte Vlaamse land- en tuinbouw en in maatschappelijke innovatie op het platteland. Het Innovatiesteunpunt begeleidt boeren en tuinders, groepen plattelandsbewoners, en lokale overheden op het vlak van technische innovatie, bedrijfsinnovatie en plattelandsontwikkeling. Voor elk van deze domeinen heeft het Innovatiesteunpunt dienstverlening op maat.

De thema’s waar het Innovatiesteunpunt de komende jaren op focust, zijn:

 

  • Beter klimaat
  • Duurzame energie
  • Verlaging emissies
  • Verminderen voedselverliezen
  • Versterken van ondernemerschap
  • Meerwaardecreatie in de keten
  • Multifunctionele landbouw
  • Dynamische dorpen
  • Stad – platteland
  • Duurzame mobiliteit

Meer info op www.innovatiesteunpunt.be


Innovatiesteunpunt