Kunst en cultuur

kunst en cultuur

Kunst en cultuur slagen erin om maatschappelijke thema’s naar de oppervlakte te brengen. Bovendien zijn ze een bron van creativiteit en innovatie voor elk van ons. Daarom gelooft Cera in actieve participatie aan kunst voor en door iedereen.

De projecten in het domein kunst en cultuur vallen binnen een van deze thema’s:


Stuurgroep

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Kunst en cultuur. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking van dit domein.

Programmacoördinator

Marie Vanwingh

MARIE VANWINGH

marie.vanwingh@cera.coop

Overzicht van de projecten in dit domein

17 projecten gevonden voor Kunst en cultuur

Zelf steun aanvragen

Ben je actief in een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?