Zorg in de samenleving

zorg in de samenleving

Mentale, fysieke en sociale invloeden zorgen er samen voor dat iemand zich al dan niet goed voelt. Cera investeert in de kwaliteit van zorg en gezondheid, vanuit drie rode draden: vermaatschappelijking van de zorg, gebruikersparticipatie en innovatie in de zorg.

 

Concreet ligt de klemtoon in het domein Zorg in de samenleving op:

  • Beeldvorming in de geestelijke gezondheidszorg
  • Inclusie van personen met een beperking
  • Samen met en voor kwetsbare ouderen
  • Samen met jongeren in problematische opvoedingssituaties

Stuurgroep

Vertegenwoordigers van de vennoten, van de Raad van Bestuur en medewerkers van Cera komen twee keer per jaar samen in de stuurgroep Zorg in de samenleving. Deze stuurgroep vormt het klankbord voor de werking van dit domein.

Programmacoördinator

Stéphanie De Smet

Overzicht van de projecten in dit domein

14 projecten gevonden voor Zorg in de samenleving

Zelf steun aanvragen

Ben je actief in een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio?