Zij deden het je voor

 • Noebliepa is een koor in Gent voor mensen met dementie en hun mantelzorger. Tweewekelijks zingen thuiswonende mensen met dementie en mensen met dementie uit het WoonZorgCentrum 'Huis Sint-Coleta' samen met kinderen uit de lagere school.
 • Elke laatste vrijdag van de maand kan je in de bib van Londerzeel Samen Lezen. 
  Anders dan in traditionele leesgroepen wordt de tekst (kortverhaal, poëzie) op het moment zelf luidop voorgelezen. Tussendoor en nadien bespreken de deelnemers (geïnteresseerden, ouderen, mensen met dementie, mensen met een kwetsbaarheid,...) hun lees- en luisterervaringen bij een kopje thee of koffie.
 • Samen kunst beleven is ook een manier om mensen bij elkaar te brengen. Verschillende musea zoals Museum M organiseren dementievriendelijke rondleidingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook Concertgebouw Brugge engageert zich uitdrukkelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Thuiswonende mensen met dementie kunnen als dagbesteding ook vaak terecht bij een zorgboerderij waar ze mee helpen in de lokale hoevewinkel en zo in contact blijven komen met mensen uit de buurt. 
 • Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. Vrijwilligers halen de ouderen (65+) thuis op en samen gaan zij gezellig naar een theatervoorstelling, de film, een concert of naar een museum.
 • Een warme tuin of een volkstuin waar thuiswonende mensen met dementie samen met mensen uit de buurt in de moestuin werken. 

De jury heeft specifieke aandacht voor projecten die zich richten tot mensen in armoede, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond.

En dit kan ook natuurlijk: 

 • Een lagere school die bepaalde activiteiten open stelt voor thuiswonende mensen met dementie: samen moestuinieren, bijwonen van spreekbeurten, meehelpen in de kleuterklas,…  edm. 
 • Een lokaal buurtpunt waar thuiswonende mensen met dementie welkom zijn en zich inzetten als vrijwilliger.
 • Een lokale sportvereniging  (fietsen, lopen, wandelen, yoga, dansen…)  of theatergezelschap die thuiswonende mensen met dementie heel expliciet welkom heet om aan te sluiten.
 • …