Cera-Rubicon project

Terug naar overzicht

Ambitie: Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels

Programma: Vorming en sensibilisering over solidariteit en maatschappelijke (on)gelijkheid

Hoe is het om als achttienjarige alleen te gaan wonen nadat je in de jeugdhulp verbleven hebt? Niet zo evident, want jongeren in de jeugdzorg worden nog te weinig voorbereid op het leven na hun achttiende verjaardag. De overgang van voorziening naar het alleen wonen is zeer bruusk en jongeren voelen zich vaak aan hun lot overgelaten. Met het Cera-Rubicon project willen Cachet, Cera en Vlaams Welzijnsverbond hier iets aan doen. Vijf actieprojecten in Vlaanderen krijgen de kans om samen met de jongeren bruggen te bouwen tussen jeugdhulp en volwassenhulp.
Nationaal Project

Looptijd: 01/12/2017 - 31/12/2021

Rubicon brug naar volwassenhulp

Partner

VLAAMS WELZIJNSVERBOND VZW, GUIMARDSTRAAT 1, 1040 ETTERBEEK

Tel: 02 511 44 70

Email: post@vlaamswelzijnsverbond.be

Website: www.vlaamswelzijnsverbond.be

Webinars Cera Rubicon

Op donderdag 20 en donderdag 27 mei en stelden de Cera Rubicon projecten hun ervaringen voor tijdens een kort en krachtig webinar.

Bekijk de opnames van de webinars van 20 en 27 mei.
 

Bekijk de presentaties van de projecten

Draaiboeken Cera Rubicon Project

Vijf weerhouden actieprojecten richten zich allen op jongeren tussen 16 en 25 jaar die zich willen voorbereiden op verderzetting van de hulpverlening na 18 jaar én die gebruik willen maken van jeugdhulp of er een beroep willen op doen na 18 jaar:

  • De Oever uit Wimmertingen (Hasselt)richt zich tot moeilijk bereikbare jongeren. Een ‘trajectgezel’ helpt hen op zoek te gaan naar mogelijke pistes richting toekomst op vlak van werk of zinvolle tijdsbesteding. Ze baseren zich hiervoor op een methodiek, ontwikkeld door Arktos vzw, Wonen en Werken en Hiva – KULeuven.
  • Jeugddorp uit Bonheiden biedt onderdak aan 4 jongeren in een huis. Dat zijn instelingsverlaters of schoolgaande jongeren met een moeilijke of onhoudbare thuissituatie, als ook jongeren met een licht verstandelijke beperking. Tijdens hun verblijf van maximaal één jaar werken ze oplossingsgericht en empowerend aan de vaardigheden van de jongeren.
  • Bethanië uit Genk/Hasselt heeft een gemeenschaps-/ studentenhuis met 5 kamers waar zowel studenten als jongeren met gedrags- en/ of emotionele problemen samenwonen. De begeleiders nemen de rol op van ‘warme kotmadam’ gedurende een aantal momenten per week.
  • Oranjehuis uit Heule kiest voor ‘dedicated actie’. Heel specifiek gaat het over jongeren op wachtlijsten in verschillende sectoren in de regio, maar ook jongeren die dreigen af te haken en een onvoldoende ondersteunend netwerk hebben. Verschillende begeleiders met een andere achtergrond bekijken de levenssituaties van de jongeren door een andere bril en bieden laagdrempelige, niet loslatende steun.
  • Jeugdzorg Emmaüs Mechelen – De Aanzet uit Mechelen wil voor de begeleiding van haar tienermoeders inzetten op een formeel en een informeel zorgnetwerk waarbij er ook voldoende aandacht gaat naar de dimensie ‘ouder zijn’. De aanvullende ondersteuning vanuit het Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) maakt dit project uniek.