Decenniumdoelen 2.0. naar een effectief armoedebeleid

Terug naar overzicht

Domein: Armoedebestrijding en sociale inclusie

Subthema: Vormen en sensibiliseren over armoedebestrijding en sociale inclusie

Na 10 jaar armoedig beleid waardoor armoede even hoog en dramatisch blijft, is een breed draagvlak voor een kordaat, krachtig en realistisch armoedebestrijdingsplan een voorwaarde voor een armoedebeleid dat armoede halveren als prioriteit heeft. Samen met de vele partners verzameld binnen Decenniumdoelen en dankzij een brede steun bij de bevolking wil Decenniumdoelen de volgende regeringen een actieplan armoedebestrijding voorleggen. Armoedebestrijding moet een prioriteit worden, armoede halveren binnen 10 jaar kan. Website: www.decenniumdoelen.be
Nationaal Project

Looptijd: 01/07/2017 - 01/07/2020

Decenniumdoelen

Partner

WELZIJNSZORG, HUIDEVETTERSTRAAT 165, 1000 BRUSSEL

Tel: 02 502 55 75

Email: info@welzijnszorg.be

Website: www.welzijnszorg.be

Meer info over de werking en activiteiten van dit project vind je op www.decenniumdoelen.be.