Ik zal je altijd horen

Terug naar overzicht

Domein: Zorg in de samenleving

Subthema: Zorg, begeleidings- en ondersteuningsconcepten in de ouderenzorg, Kunst en cultuur in een evoluerende samenleving

Thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers samen doen zingen is de doelstelling van het project ‘De Stem van ons geheugen’. Want samen zingen maakt mensen met dementie 'wakkerder', actiever en opener en appelleert op een positieve manier aan wat ze kunnen. Cera en Koor en Stem vzw zetten in minstens drie pilootregio’s in Vlaanderen contactkoren voor zingen in thuis- en mantelzorg op. Aan het einde van het traject ontstaat zo een nieuwe methodiek voor zingen met thuiswonende mensen met dementie, incl. draaiboek en stappenplan. De ervaring van Koor en Stem met contactkoren in woon-zorgcentra is hierbij zeker een pluspunt.
Nationaal Project

Looptijd: 01/01/2018 - 31/12/2021

Een stem voor dementie, koor en stem
Logo Koor en Stem
Logo de Stem van ons geheugen
Logo Expertisecentrum Dementie
Logo Imelda
Logo CVO De Mol
Een stem voor dementie, koor en stem
Logo Koor en Stem
Logo de Stem van ons geheugen
Logo Expertisecentrum Dementie
Logo Imelda
Logo CVO De Mol

Partner

KOOR & STEM, ZIRKSTRAAT 36, 2000 ANTWERPEN

Tel: 03 237 96 43

Website: www.koorenstem.be

Contactpersoon

Stéphanie De Smet

Concreet krijgen 4 pilootorganisaties gedurende 2 jaar steun in de verdere uitbouw van hun innovatieve project:

  • ’t moNUment uit Mechelen is een inloophuis voor personen met dementie en hun mantelzorgers. t moNUment werkt vanuit 2 pijlers: mantelzorgers begeleiden met als doel zolang mogelijk kwaliteitsvol thuis wonen te faciliteren en een stem geven aan personen met dementie. Voor dit project starten ze een samenwerking op met jongeren met een multiculturele achtergrond en kunnen ze rekenen op de ondersteunende hulp van de stedelijke muziekacademie.
  • Solidariteitskoor In Laetitia uit Turnhout is een inclusieve groep van 17 koorzangers. Het bevorderen van het welzijn van de zingende mensen is een belangrijk deel van hun visie. Ze kiezen muzikale middelen die bij elke context het beste passen. De feitelijke interactie en verbinding met mensen vormt een belangrijke pijler in hun dagelijkse werking. In dit project zullen ze muziek letterlijk tot in de huiskamer brengen en verzorgen ze muziek op maat bij de persoon met dementie en de mantelzorger thuis. 
  • WZC Sint Vincentius uit Avelgem vertrekt vanuit een helpende visie en tracht een brede zorg aan te bieden. Hierbij focussen ze zowel op mensen met dementie als mantelzorgers en familieleden. Ze ondersteunen verschillende zorginitiatieven om een persoonlijke aanpak te kunnen garanderen. Hierbij dragen ze eerbied voor alle personen met dementie en hun mantelzorgers hoog in het vaandel. 
  • Huis Sint-Coleta uit Gent plaatst verbinding centraal en trekt deze visie door in hun globale werking. Zo proberen zij zowel verbinding tussen de persoon met dementie en de mantelzorger te verzorgen, maar zetten ze eveneens in op verbinding tussen de persoon met dementie en de maatschappij. Om dit te realiseren, zetten ze in op intergenerationaliteit door hun samenwerkingsverbanden met een lagere school.

Muziek is een fantastische taal waarmee we mensen heel lang kunnen blijven bereiken

Alexandra maakte een vlog bij Sint-Coleta

Wanneer het geheugen mensen met dementie in de steek begint te laten, kan muziek wonderen doen. De liedjes van vroeger, de onverwoestbare oorwormen en het gezelschap van kinderen uit een naburige school, bezorgen mensen met dementie een ontspannende, actieve namiddag.
Alexandra liet de zon in haar hart en genoot mee van een zangsessie in Sint-Coleta in Gent.

Frank Deboosere, peter van het project

Huis Sint-Coleta uit Gent is een van de vier pilootprojecten van het Koor&Stemproject ‘ Ik zal je altijd horen’. Huis Sint-Coleta plaatst verbinding centraal in de zangsessies en trekt die visie door in de globale werking. Zo probeert Huis Sint-Coleta zowel verbinding tussen de persoon met dementie en de mantelzorger te verzorgen, maar zet de organisatie eveneens in op verbinding tussen de persoon met dementie en de maatschappij. Om dit te realiseren, zet men in op intergenerationaliteit door samenwerkingsverbanden met de kleuters van Freinetschool De Boomgaard. Bekijk het filmpje hieronder.

Bekijk onze videoreportage

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.