Samenwerkingsovereenkomst met Innovatiesteunpunt rond coöperatief ondernemen

Terug naar overzicht

Domein: Land- en tuinbouw

Subthema: Coöperatief ondernemen in land-en tuinbouw

Cera zet land- en tuinbouwers aan om te innoveren, waardoor land- en tuinbouw duurzaam en leefbaar kan zijn en blijven. Cera heeft daarbij oog voor de nieuwe rol van de land- en tuinbouwers: vaak zijn zij deel van de oplossing voor maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen in wisselwerking met hun lokale omgeving. Voor de realisatie van dit doel heeft Cera een partnerschap met Innovatiesteunpunt.
Nationaal Project

Looptijd: 01/01/2018 - 31/12/2022

Innovatiesteunpunt samenwerkingsovereenkomst

Partner

INNOVATIESTEUNPUNT, DIESTSEVEST 40, 3000 LEUVEN

Tel: 016 28 61 02

Email: innovatiesteunpunt@boerenbond.be

Website: www.innovatiesteunpunt.be

Contactpersoon

Lieven Vandeputte