Zorgzame buurten: minder mazen, meer net

Terug naar overzicht

Ambitie: Warme en zorgzame buurten voor iedereen

Programma: Bouwen aan sterke dorpen, buurten en wijken, met zorgzame buren

Minder mazen, meer net is een treffende beeldtaal die staat voor het bestrijden van armoede en het realiseren van een participatieve dynamiek op buurtniveau. Met de realisatie van zorgzame buurten beogen we creatieve en lokale partnerschappen, waarbij kwetsbare mensen niet onder de radar blijven. Met dit project willen we meer zorgzame buurten realiseren in Vlaanderen. We gaan dit doen aan de hand van praktijkontwikkeling in 4 pilootgemeenten. Aanpak en leerervaringen worden zo snel mogelijk gedeeld in een parallel leer- en implementatietraject met minstens 20 bijkomende lokale besturen. Daarnaast zorgen we voor uitwisseling, brede sensibilisering en informatieverstrekking naar alle 308 Vlaamse lokale besturen en relevante actoren. Om de uitrol zo goed mogelijk te faciliteren wordt sterk ingezet op het valoriseren van inzichten, aanpak en resultaten via het ontsluiten van publicaties, artikels, … en is de VVSG mee partner in het project. Alle lokale besturen en het ruime betrokken veld worden met dit project geïnspireerd met in de praktijk getoetste modellen.
Nationaal Project

Looptijd: 01/09/2018 - 01/08/2022

Zorgzame buurten

Partner

SAAMO WEST-VLAANDEREN, KATELIJNESTRAAT 27 B, 8000 BRUGGE

Tel: 050 39 37 71

Email: info.west-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be

Website: www.samenlevingsopbouwwvl.be

Contactpersoon

Caro Debruyn

MéLODIE COUDRON