Aankoop beleef TV

Terug naar overzicht

Domein: Zorg in de samenleving

Woonzorgcentrum Lindelo in Lille staat voor kwaliteitsvolle, belevingsgerichte begeleiding van senioren, met aandacht voor leven, wonen en zorg. Het centrum richt zich voornamelijk naar personen met dementie. Omdat deze personen steeds verder verzonken raken in hun eigen wereld en de link tussen het hier en nu steeds steeds vager wordt, wil het centrum deze personen opnieuw ‘echt’ bereiken. Met de steun van Cera kan het centrum de ‘Beleef-TV’ aankopen, een medium dat door middel van gekende beelden, foto’s, klanken, liedjes en geluiden personen met dementie prikkelt. Zij reageren hierop én gaan over tot interactie, met het toestel maar ook met de mensen rondom hen.
Regionaal Project

Startdatum: 11/10/2018

Status: Volledig

Herentals - Heist o/d Berg

Datum: 11/10/2018

Beslissing: Goedgekeurd

Lindelo

Partner

WOON- EN ZORGCENTRUM LINDELO, KERKPLEIN 20, 2275 LILLE

Tel: 014 88 99 11

Email: info@lindelo.be

Website: www.lindelo.be

Contactpersoon

Kristien Martens