WeWorkOut

Terug naar overzicht

Domein: Armoedebestrijding en sociale inclusie

Subthema: Armoede en sociale inclusie algemeen

Bijna 70% van de vluchtelingen is jonger dan 25 jaar. Hun sociaal netwerk is beperkt, de schooluitval hoger dan gemiddeld en velen kampen met vereenzaming en depressie. Nochtans zijn dit jongeren met veel ambitie en ondernemingszin. Rising You gebruikt klimsport om deze jongeren bereiken. Dat aanbod breiden ze met 'WeWorkOut' nu uit met fitness in open ruimten. Zo detecteren, benoemen en ontwikkelen ze competenties. De bedoeling is dat iedereen groeit en dat een deel van de groep doorstroomt naar opleiding en werk. Positieve actie met als resultaat: een match tussen de talenten van jonge vluchtelingen en de openblijvende vacatures van bedrijven.
Nationaal Project

Looptijd: 01/01/2019 - 01/01/2021

Rising you - we work out
Rising you - we work out - logo
Rising you - we work out
Rising you - we work out - logo

Partner

RISING YOU, LOUIZALAAN 54, 1050 ELSENE

Contactpersoon

Caro Debruyn

BENJAMIN GéRARD

ben@nature.be