#hulpinuwkot / Ligne 103 ? Ecoute Enfants en confinement

Terug naar overzicht

Domein: Zorg in de samenleving

Subthema: Samen met jongeren in problematische opvoedingssituaties

Thuisblijven in tijden van Corona is niet evident, maar al zeker niet voor kwetsbare kinderen voor wie de vier muren niet alleen een grens, maar ook een bedreiging vormen. Child Focus, Awel, Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling, nupraatikerover.be, WAT WAT, de Vlaamse Overheid en Cera nemen daarom inititiatief voor een brede communicatiecampagne, over mogelijke hulp voor slachtoffers in quarantaine.
Nationaal Project

Looptijd: 06/04/2020 - 06/10/2020

Nooit alleen in uw kot

Partner

CHILD FOCUS, HOUBA-DE STROOPERLAAN 292, 1020 BRUSSEL

Tel: 02 475 44 23

Email: site@childfocus.org

Website: www.childfocus.be

Contactpersoon

Stéphanie De Smet

#kakinuwkot? #nooitalleeninuwkot

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met vragen of zorgen

‘Zot in je kot en heb je vragen of heb je het moeilijk? Praat erover!’ Het klinkt zo eenvoudig. Maar heel veel kinderen en jongeren hebben dezer dagen helemaal niemand in de buurt bij wie ze zich veilig genoeg voelen voor een gesprek. Daarom lanceren Child Focus, Awelvzw, Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling, www.nupraatikerover.be, Agentschap Opgroeien, watjijweet en cera een nieuwe campagne, gericht tot kinderen en jongeren: praat erover met Awel, zij zijn er om naar je te luisteren (via chat, e-mail, telefoon, jongerenforum).

Bekijk onze videoreportage

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.