Weg van 't school

Terug naar overzicht

Ambitie: Warme en zorgzame buurten voor iedereen

Programma: Bouwen aan sterke dorpen, buurten en wijken, met zorgzame buren

‘Weg Van ‘t School’ is een boeiend schoolproject van Go With The Velo, Cera en Brightlab. Dit project is op maat gemaakt voor de eerste graad secundair onderwijs en leent zich als ideaal STEM-project in de klas. In de verkeersongevallencijfers vallen vaak jonge slachtoffers tussen 12 en 14 jaar te betreuren. Het project Weg Van ‘t School wil hier verandering in brengen! Samen met hun leerkracht brengen leerlingen fietsroutes van en naar de school nauwkeurig in kaart.
Nationaal Project

Looptijd: 01/09/2020 - 31/12/2022

Partner

RVO-SOCIETY BRIGHTLAB, KAPELDREEF 75, 3001 LEUVEN

Tel: 016 28 15 41

Website: www.rvo-society.be

Contactpersoon

Stéphanie De Smet

Het project Weg van ’t School vertrekt vanuit de beleving van de jongeren zelf. Als jonge burgerwetenschappers geven de leerlingen op kaart aan waar ze zich veilig voelen met de fiets en waar niet. Dit doen ze met het burgerwetenschapsproject Fietsbarometer (UGent). Op een wetenschappelijk onderbouwde manier onderzoeken de leerlingen procesmatig waar zij zich met de fiets veilig voelen en waarom. En waar niet en waarom niet.

Vanuit inzicht naar verandering

De analyses van de leerlingen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar subjectieve verkeersveiligheid. In het ontwerpproces bedenken ze oplossingen voor zichzelf maar ook voor andere kinderen en jongeren. Vanuit inzicht kan gedragsverandering ontstaan.
Weg Van ’t School wil nog meer impact realiseren en moedigt leerlingen en leerkrachten aan om mee werk te maken van een lokaal mobiliteitsbeleid mét aanpassingen aan de fietsinfrastructuur.

Fietsen is tof, fietsen is gezond. Voor jongeren die - voor het eerst – naar de middelbare school gaan is hun fiets ook hun vrijheid. Maar fietsveiligheid is ook een grote zorg voor hun ouders en omgeving. Hoewel het aantal verkeersdoden in het algemeen sterk gedaald is sinds 2005, is dat niet zo voor het aantal fietsdoden. In 2019 waren bijna 4 op 10 verkeersdoden fietsers of voetgangers.