Onbeperkt buiten XL

Terug naar overzicht

Ambitie: Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels

Programma: Vorming en sensibilisering over solidariteit en maatschappelijke (on)gelijkheid

Een uitstap maken in de natuur? Dat moet mogelijk zijn voor iedereen! Zeker wanneer we met z’n allen meer naar buiten trekken. Waar vinden mensen met een beperking of hun begeleiders informatie over uitstappen in de natuur? En hoe kunnen parken en groendomeinen over hun inclusieve aanbod communiceren? Het project Onbeperkt Buiten biedt een antwoord op deze vragen. Onbeperkt Buiten XL is er niet alleen voor mensen met een beperking, maar krijgt ook vorm door en dankzij hen.
Nationaal Project

Looptijd: 01/05/2021 - 31/12/2022

Partner

GOODPLANET BELGIUM, EDINBURGSTRAAT 26, 1050 ELSENE

Tel: 02 893 08 08

Email: hello@goodplanet.be

Website: www.goodplanet.be

Contactpersoon

Stéphanie De Smet

Hoe gaan we te werk?

  1. We bezoeken 15 domeinen of parken over heel Vlaanderen met een lokale groep met mensen met een beperking. We beleven de domeinen en bekijken de sterktes en opportuniteiten.
  2. In overleg met de groep en de parken of groendomeinen creëren we samen:
    o Een praktische ‘checklist’ om de site te evalueren op basis van de beleving van deze groepen en een bijhorende methodiek.
    o Een communicatiefiche voor parken en groendomeinen rond hun inclusief aanbod.
  3. We zoeken met vrijetijdsplatformen uit hoe ze het inclusief aanbod aan inclusieve natuurplekken meer zichtbaar en vindbaar kunnen maken.
  4. We maken een inspiratiebox voor parken en groendomeinen met ideeën voor duurzame inrichtingen.

Met wie?

We werken nauw samen met lokale organisaties voor mensen met een beperking, parken en groengebieden, koepelorganisaties rond vrije tijd voor mensen met een beperking en algemene vrijetijdsplatformen.

Beoogde resultaten

  • Hulpmiddelen voor parken, groendomeinen en natuurgebieden aanbieden, om zo hun beleid en communicatie rond inclusie en toegankelijkheid te vergemakkelijken en sterker te maken.
  • Informatie aanrijken – gebundeld, beschikbaar en vindbaar – voor gebruikers met een beperking.