Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

logo Kenniscentrum Coöperatief ondernemen

Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen aan de KU Leuven

Er bestaat momenteel relatief weinig systematische kennisbundeling en –ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek naar het coöperatieve ondernemingsmodel. Daarom hebben Cera, Boerenbond en KU Leuven het initiatief genomen om een Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen op te richten. De officiële lancering vond eind 2015 plaats. Het kenniscentrum is ingebed in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen valt onder prof. dr. Luc Sels, met als ambitie om verschillende expertises samen te brengen.

Het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen heeft twee grote doelstellingen:

  • het stroomlijnen en verder uitbouwen van onderzoek over coöperatief ondernemen
  • de inbedding van coöperatief ondernemen in de studieprogramma’s.

Beide pijlers werden vanaf 2017 geconcretiseerd. In het voorjaar van 2018 startte een bachelorvak ‘sociaal en coöperatief ondernemen’ en in het najaar van 2018 het gloednieuwe postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en Management (in samenwerking met Cera).
Bij het onderzoek zal een sterke inhoudelijke focus liggen op groei, ledenbetrokkenheid en impactmeting van coöperatieve ondernemingen.

logo Chaire Cera

Cera Leerstoel Sociaal en Coöperatief Ondernemerschap aan de Universiteit van Luik

Deze Cera Leerstoel werd opgericht in 2000 als een partnerschap tussen het Centrum voor Sociale Economie in Luik (École de gestion HEC-ULg van de Université de Liège) en Cera. Hiermee wil Cera de ondersteuning van het ondernemerschap en het management binnen de sociale en coöperatieve ondernemingen realiseren en ontwikkelen.
De Cera Leerstoel ontwikkelt onderzoeksprojecten en opleidingsprogramma’s rond drie thema’s, steeds met betrekking tot sociale en coöperatieve ondernemingen:

  • Sociale impact
  • Businessmodellen    
  • Financiering

De titularis van de Cera Leerstoel Sociaal en Coöperatief Ondernemerschap is professor Sybille Mertens.