Belgian Cooperative Monitor

Betrouwbare statistische gegevens over de coöperatieve beweging blijven schaars. Ook in België kampen coöperaties al decennia met een gebrek aan zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het brede publiek, bij beleidsmakers en soms zelfs bij hun eigen vennoten. Een gemeenschappelijke identiteit ontbreekt, onder meer door de grote verscheidenheid aan sectoren waarbinnen we coöperaties tegenkomen.

Daarom werkte Cera aan een observatorium voor Belgische coöperaties. We verzamelden kwantitatieve gegevens over het belang en de rol van coöperaties om deze ondernemingsvorm zichtbaar te maken bij verschillende belangrijke stakeholders, maar ook bij het ruime publiek.

Belgian Cooperative Monitor

In 2012 brachten we in samenwerking met het Centrum voor Sociaal en Coöperatief Ondernemen (CESOC) van de KH Leuven een eerste versie uit van ‘Coöperaties in België. Profielschets 2005-2010’ en van ‘Coöperaties in België. Top 100 van de grootste Belgische coöperatieve vennootschappen in 2011’.

In 2014 werden ze nog opgenomen in the World Cooperative Monitor van ICA en Euricse.

In 2017 brachten we een actualisatie, samen met Febecoop, onder een nieuwe naam: Belgian Cooperative Monitor. De gegevens komen uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen (31 december 2015), de Nationale Bank van België, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de FOD Economie en de Nationale Raad voor de Coöperatie en werden aangeleverd door ConcertES. De Cera Leerstoel ‘Sociaal en Coöperatief Ondernemerschap’ van de Universiteit van Luik en het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen aan de KU Leuven sturen deze Monitor mee aan.

Gepubliceerd: